Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2012-05-17 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty” 

  Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem
„Zdrowie publiczne – wybrane aspekty”

pod patronatem honorowym
Głównego Inspektora Sanitarnego – Pana Przemysława Bilińskiego
i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Pani Ewy Mes

Bydgoszcz 17 maja 2012 r.
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57

Celem konferencji jest przedstawienie wybranych zagrożeń dla zdrowia publicznego, wymiana doświadczeń i poglądów osób zawodowo zajmujących się ochroną i promocją zdrowia.

Organizatorzy:

  1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
  2. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  3. Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
  5. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wykłady wygłoszą:

  1. prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Katedra Medycyny Społecznej i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „O konieczności implementacji szwedzkiego modelu rehabilitacji narządu wzroku u osób ze zwyrodnieniem plamki żółtej”
  2. prof. dr hab. Waldemar Halota – Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy „Aspekty epidemiologiczne i kliniczne wirusowych zapaleń wątroby typu A i B”
  3. prof. dr hab. Andrzej Zieliński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii „Ognisko epidemiczne wywołane E. coli w Niemczech”
  4. dr n. med. Paweł Grzesiowski – Instytut Profilaktyki Zakażeń „Progam szczepień ochronnych – nowe wyzwania”
  5. dr n. med. Lech Grodzki – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, nowy model leczenia – bliżej zdrowia publicznego”
  6. mgr inż. Tomasz Kulesza – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy „Czy nowoczesna technika rentgenowska pozwala na lepszą ochronę pacjenta”
  7. mgr Bogumiła Drzycimska-Tatka – Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy „Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku”

Komitet naukowy:

  1. prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Katedra Medycyny Społecznej i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  2. dr n. med. Lech Grodzki – Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego
  3. dr n. med. Paweł Grzesiowski – Instytut Profilaktyki Zakażeń
  4. prof. dr hab. Waldemar Halota – Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy
  5. dr hab. n. med. Piotr Tyszko – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Zakład Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
  6. prof. Andrzej Zieliński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii

Komitet organizacyjny:

  1. mgr inż. Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
  2. mgr Hanna Wolska – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  3. mgr Agnieszka Noculak – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  4. mgr Mariola Wiśniewska – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  5. mgr Joanna Biowska – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
  6. mgr Jolanta Kusińska – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

Patronat medialny:

rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy – red. Stanisław Gazda

 

 

 

 

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa