Strona główna
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Historia
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Teksty literackie 

 
 
Pożegnania 

Brak Foto

prof. dr hab. Zbigniew Brzeziński
Pożegnania

W grudniu 2007 roku, po dłuższej chorobie, zmarł Profesor Zbigniew Jan Brzeziński. Był postacią ogólnie znaną w środowisku i aktywną na wielu polach aktywności naukowej, społecznej i organizacyjnej. Należał do czołowych polskich epidemiologów. W poświęconym Mu wspomnieniu chciałbym przedstawić najważniejsze fakty z jego życia i działalności naukowej.

więcej 

Brak Foto

dr Janusz Ekiert
Pożegnania

Urodził się 4.02.1919 r. w Radomiu w rodzinie nauczycielskiej. Ukończył gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Radomiu z pierwszą lokatą, maturę uzyskał 7.05.1937 r. w Ostatniej Klasie Gimnazjum był przewodniczącym samorządu Szkolnego i prezesem Sodalicji Mariańskiej uczniów szkół średnich m. Radomia.

więcej 

Brak Foto

lek. med. Hubertus Gabriel
Pożegnania

Hubertus Gabriel (20.04.1942 - 19.06.2006)

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. med. Wiesław Jędrychowski
Pożegnania

prof. dr hab., epidemiolog, ur. 15 stycznia 1932, Sosnowiec.

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. med. Zbigniew Jethon
Pożegnania

Urodzony w 1929r. w Kołomyi, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista II stopnia z medycyny lotniczej (1957). Bezpośrednio po studiach powołany w 1953r. do wojska i skierowany w 1957r. do służby w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. W początkowym o0kresie zajmował się zabezpieczeniem pilotów w lotach powyżej 10.000 m (współtwórca wysokościowego ubioru kompensacyjnego). W dziedzinie tej habilitował się w 1967r. w Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł Naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1973r., a profesora zwyczajnego w 1983r. W latach 1967-1980 był komendantem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz przewodniczył Komisji Biologii i Medycyny Lotniczej w Komitecie do Spraw Badań i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej „Interkosmos”. W latrach 1970-1780, służąc w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii,  był przedstawicielem Wojska Polskiego jako ekspert z zakresu higieny w międzynarodowych komisjach wojskowych Układu Warszawskiego.

więcej 

1 of 2  index.php?id_menu_left=109&id_info=27&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=109&id_info=27&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa