Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Pożegnania 

Brak Foto

prof. dr hab. Zbigniew Brzeziński
Pożegnania

W grudniu 2007 roku, po dłuższej chorobie, zmarł Profesor Zbigniew Jan Brzeziński. Był postacią ogólnie znaną w środowisku i aktywną na wielu polach aktywności naukowej, społecznej i organizacyjnej. Należał do czołowych polskich epidemiologów. W poświęconym Mu wspomnieniu chciałbym przedstawić najważniejsze fakty z jego życia i działalności naukowej.

więcej 

Brak Foto

dr Janusz Ekiert
Pożegnania

Urodził się 4.02.1919 r. w Radomiu w rodzinie nauczycielskiej. Ukończył gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Radomiu z pierwszą lokatą, maturę uzyskał 7.05.1937 r. w Ostatniej Klasie Gimnazjum był przewodniczącym samorządu Szkolnego i prezesem Sodalicji Mariańskiej uczniów szkół średnich m. Radomia.

więcej 

Brak Foto

lek. med. Hubertus Gabriel
Pożegnania

Hubertus Gabriel (20.04.1942 - 19.06.2006)

więcej 

Brak Foto

dr Wiesław Jaszczyński
Pożegnania

Dr Wiesław Jaszczyński urodził się w Warszawie (1930r), gdzie jeszcze jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego został pracownikiem (1954r) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej woj. warszawskiego. Po ukończeniu studiów medycznych podjął pracę lekarza w Szczecinie (1956r) jako Portowy Inspektor Sanitarny. Był też lekarzem okrętowym, a w kierowanej przez siebie przychodni stoczniowej założył i przez wiele lat prowadził Poradnię Chorób Jelitowych i Pasożytniczych. Po przeszkoleniu w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej, już jako lekarz specjalista II stopnia medycyny morskiej i tropikalnej, z licencją pilota i uprawnieniami tłumacza, wielokrotnie pracował w bazach agrolotniczych na obszarach Egiptu, Iranu i Sudanu. Wśród ciekawych epizodów jego ścieżki zawodowej znajduje się także funkcja lekarza ekipy, która przez wiele miesięcy w Egipcie kręciła znany film „W pustyni i w puszczy”. Zatrudniano go także jako naczelnego lekarza Międzynarodowego Portu Lotniczego w Trypolisie (Libia), by czuwał nad medycznym zabezpieczeniem islamskich pielgrzymek do Mekki.

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. med. Wiesław Jędrychowski
Pożegnania

prof. dr hab., epidemiolog, ur. 15 stycznia 1932, Sosnowiec.
Studia w Akademii Medycznej w Krakowie, dyplom lekarza 1955; dr medycyny 1963, dr hab.
1972, prof. nadzw. 1980, profesor zw. 1989.
Przebieg pracy zawodowej: Asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej AM 1953-56; lekarz jednostki wojskowej w czasie okresowej służby wojskowej 1957-59; Szpital im. G.Narutowicza,
Kraków: asystent Oddziału Wewnętrznego, kierownik Pracowni Hematologicznej 1959-62; AM Kraków: adiunkt w Katedrze Medycyny Pracy i Chorób Zawodowych AM Kraków 1962-70, kierownik Zakładu Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej AM Kraków i wicedyrektor Instytutu 1970-1992, kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej CM UJ 1993-2002;
Kuwait University, Department of Community Medicine, professor of epidemiology 1988-1989.
Stypendia i staże naukowe: Clinica del lavoro, Pavia, Włochy, wielokrotnie, 1964-1990; School of Hygiene and Tropical Medicine London 1970/71; German Cancer Center, Heidelberg, wielokrotnie 1990-2000; School of Public Health, Columbia University, New York, (1 m) 1993.
Członkowstwo Komisji Ekologii Człowieka PAN - przewodniczący Komisji Epidemiologicznej, członek International Society for Environmental Epidemiology i przewodniczący sekcji dla Europy Środkowej (1993-1995); członek International Society for Epidemiology Analysis; członek International Epidemiological Association, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej. Członek następujących redakcji: Pneumonologia Polska, Przegląd Epidemiologiczny, Archives of Geriatrics and Gerontology
Autor lub współautor ponad 300 prac naukowych z dziedziny epidemiologii ogólnej i środowiskowej: palenie tytoniu, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego i szkodliwe czynniki w środowisku pracy w etiologii przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego; badania nad rolą czynników środowiskowych i stylu życia w etiologii nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem raka żołądka i raka płuc; epidemiologiczna ocena stanu zdrowia dzieci; badania nad markerami biologicznymi ekspozycji; prace teoretyczne z metodologii badań epidemiologicznych; zastosowanie biostatystyki w ocenie stanu zdrowia populacji; metodyka nauczania epidemiologii w studiach przeddyplomowych; 8 książek; 5 wydawnictw skryptowych; 6 wypromowanych doktorów.
Podręczniki i książki: 1. Metoda zbierania wywiadów lekarskich i budowa kwestionariuszy zdrowotnych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa1982; 2. Epidemiologia - Wprowadzenie i metody, PZWL Warszawa 1986; 3. L' Impor- tanza Del Questionario Nelle Indagini Di Medicina Del Lavoro e Medicina Preventiva, La Goliardica Pavese, Pavia 1987; 4. Research Methods on Occupational Health Hazards - Population Approach, Editrice Fusi, Pavia1993; 5. Podstawy Epidemiologii, Collegium Medicum UJ, Kraków 1995.
 

powrót

1 of 2  index.php?id_menu_left=109&id_info=27&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=818&id_info_o=61&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=109&id_info=27&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=818&id_info_o=61&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa