Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Pożegnania 

Brak Foto

prof. dr hab. Zbigniew Brzeziński
Pożegnania

W grudniu 2007 roku, po dłuższej chorobie, zmarł Profesor Zbigniew Jan Brzeziński. Był postacią ogólnie znaną w środowisku i aktywną na wielu polach aktywności naukowej, społecznej i organizacyjnej. Należał do czołowych polskich epidemiologów. W poświęconym Mu wspomnieniu chciałbym przedstawić najważniejsze fakty z jego życia i działalności naukowej.

więcej 

Brak Foto

dr Janusz Ekiert
Pożegnania

Urodził się 4.02.1919 r. w Radomiu w rodzinie nauczycielskiej. Ukończył gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Radomiu z pierwszą lokatą, maturę uzyskał 7.05.1937 r. w Ostatniej Klasie Gimnazjum był przewodniczącym samorządu Szkolnego i prezesem Sodalicji Mariańskiej uczniów szkół średnich m. Radomia.

więcej 

Brak Foto

lek. med. Hubertus Gabriel
Pożegnania

Hubertus Gabriel (20.04.1942 - 19.06.2006)
Świebodzin stracił kolejnego, znanego i znakomitego lokalnego patriotę - Hubertusa Gabriela, który ogółowi mieszkańców znany był z pełnienia funkcji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie.
Lek. med. Hubertus Gabriel urodził się 20 kwietnia 1942 r. w Skwierzynie, gdzie też ukończył naukę w szkole średniej egzaminem maturalnym. Studia na wydziale lekarskim w Akademii Medycznej w Poznaniu rozpoczął w 1959 roku kończąc je w sześć lat później uzyskaniem dyplomu lekarza medycyny. Pracę zawodową rozpoczął w Szpitalu Powiatowym w Świebodzinie na stanowisku asystenta oddziału chirurgii i oddziału dziecięcego, a od 1967 r. kierował laboratorium analitycznym Przychodni Obwodowej w naszym mieście. 2 listopada 1972 r. objął obowiązki Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie. Obowiązki te, z przerwą w latach 1984 - 1987 r. kiedy to był Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Zielonej Górze, pełnił do dnia śmierci.
W latach 1982-1984 kierował także Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie Odrzańskim. W trakcie pracy zawodowej uzyskał specjalizacje zawodowe II stopnia z analityki lekarskiej, medycyny sądowej oraz anatomopatologii. W roku 1986 odbył szkolenie dla Inspektorów Sanitarnych organizowane przez Ministerstwo Zdrowia w ZSRR.
Hubertus Gabriel zmarł 19 czerwca 2006 roku.

powrót

Brak Foto

dr Wiesław Jaszczyński
Pożegnania

Dr Wiesław Jaszczyński urodził się w Warszawie (1930r), gdzie jeszcze jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego został pracownikiem (1954r) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej woj. warszawskiego. Po ukończeniu studiów medycznych podjął pracę lekarza w Szczecinie (1956r) jako Portowy Inspektor Sanitarny. Był też lekarzem okrętowym, a w kierowanej przez siebie przychodni stoczniowej założył i przez wiele lat prowadził Poradnię Chorób Jelitowych i Pasożytniczych. Po przeszkoleniu w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej, już jako lekarz specjalista II stopnia medycyny morskiej i tropikalnej, z licencją pilota i uprawnieniami tłumacza, wielokrotnie pracował w bazach agrolotniczych na obszarach Egiptu, Iranu i Sudanu. Wśród ciekawych epizodów jego ścieżki zawodowej znajduje się także funkcja lekarza ekipy, która przez wiele miesięcy w Egipcie kręciła znany film „W pustyni i w puszczy”. Zatrudniano go także jako naczelnego lekarza Międzynarodowego Portu Lotniczego w Trypolisie (Libia), by czuwał nad medycznym zabezpieczeniem islamskich pielgrzymek do Mekki.

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. med. Wiesław Jędrychowski
Pożegnania

prof. dr hab., epidemiolog, ur. 15 stycznia 1932, Sosnowiec.

więcej 

1 of 2  index.php?id_menu_left=109&id_info=27&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=844&id_info_o=77&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=109&id_info=27&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=844&id_info_o=77&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa