Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Oddziały 
Toruńsko-Włocławski 
Szosa Bydgoska 1 
87-100 Toruń 
 
przewodniczący  mgr  Hanna Wolska
wiceprzewodniczący  mgr  Romuald Kozak
sekretarz    Alicja Nowak
skarbnik    Anna Dorociak
zastępca skarbnika    Małgorzata Zaleśna
członek    Beata Czaplińska
członek  mgr inż.  Wojciech Koper
członek    Patrycja Krumpolc
członek    Dominika Lipińska-Młynarczyk
członek    Norbert Wojciechowski
członek    Iwona Zarwalska
 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa