Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Prezesi Honorowi PTH 

Brak Foto

dr Wiesław Jaszczyński
Prezes Honorowy PTH
od 2006

Dr Wiesław Jaszczyński urodził się w Warszawie (1930r), gdzie jeszcze jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego został pracownikiem (1954r) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej woj. warszawskiego. Po ukończeniu studiów medycznych podjął pracę lekarza w Szczecinie (1956r) jako Portowy Inspektor Sanitarny. Był też lekarzem okrętowym, a w kierowanej przez siebie przychodni stoczniowej założył i przez wiele lat prowadził Poradnię Chorób Jelitowych i Pasożytniczych. Po przeszkoleniu w Londyńskiej Szkole Higieny i Medycyny Tropikalnej, już jako lekarz specjalista II stopnia medycyny morskiej i tropikalnej, z licencją pilota i uprawnieniami tłumacza, wielokrotnie pracował w bazach agrolotniczych na obszarach Egiptu, Iranu i Sudanu. Wśród ciekawych epizodów jego ścieżki zawodowej znajduje się także funkcja lekarza ekipy, która przez wiele miesięcy w Egipcie kręciła znany film „W pustyni i w puszczy”. Zatrudniano go także jako naczelnego lekarza Międzynarodowego Portu Lotniczego w Trypolisie (Libia), by czuwał nad medycznym zabezpieczeniem islamskich pielgrzymek do Mekki.

więcej 

Brak Foto

prof. dr Tadeusz Januszko
Prezes Honorowy PTH
od 2003
więcej 

Brak Foto

prof. dr Tadeusz Górski
Prezes Honorowy PTH
od 2002
więcej 

Brak Foto

prof. dr Roman Lutyński
Prezes Honorowy PTH
2001
więcej 

Brak Foto

dr Janusz Ekiert
Prezes Honorowy PTH
od 2000

Urodził się 4.02.1919 r. w Radomiu w rodzinie nauczycielskiej. Ukończył gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Radomiu z pierwszą lokatą, maturę uzyskał 7.05.1937 r. w Ostatniej Klasie Gimnazjum był przewodniczącym samorządu Szkolnego i prezesem Sodalicji Mariańskiej uczniów szkół średnich m. Radomia.
W latach 1937-39 zaliczył połowę studiów prawniczych i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim UW. Przez okres okupacji pracował w Wydziale Zdrowia Starostwa Powiatowego Warszawskiego, ul. 6-go Sierpnia 34. Ukończył w Państwowej Szkole Higieny, ul. Chocimska 24 kurs dla dezynfektorów (1940). Był wtedy uczniem dr M. Kacprzaka, dr F. Przesmyckiego, dr W. Chodźko.
W 1943 r. był więźniem Pawiaka i Al. Szucha (2.01.-5.04.43). Bral udział w Powstaniu Warszawskim najpierw jako szef patrolu sanitarnego przy Szpitalu Polowym ul. Żurawia 4A, a po rozwiązaniu tego Szpitala i przeniesieniu rannych do BGK przydzielony został do jednostki PKB (Państwowy Korpus Bezpieczeństwa - Ochrona Powstania) przy ul. Hożej 30. Po zakończeniu Powstania znalazł się poprzez obóz w Pruszkowie w miejscowości Opoczno skąd poprzez RGO w Radomiu skierowany został do pracy na rzecz RGO w gminie Błotnica koło Jedlińska.
W styczniu 1945 powrócił do pracy w Wydziale Zdrowia Starostwa Powiatowego Warszawskiego z siedzibą w Michalinie, a następnie w Aninie, gdzie pełnił funkcję powiatowego inspektora sanitarnego (leg. Nr 251). W 1946 r. powrócił na studia medyczne, na Wydziale Lekarskim UW, gdzie uzyskał absolutorium w 1949 r. W latach 1950-1951 był stypendystą Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie higieny i epidemiologii, w latach 1951-1958 był asystentem a następnie starszym asystentem w Zakładzie Higieny Ogólnej i Szkolnej Akademii Medycznej w W-wie. równolegle zatrudniony był dodatkowo w Kuratorium Oświaty w charakterze lekarza szkolnego 11 -letniej Szkoły Ogólnokształcącej RTPD we Włochach, ul. Promienista 14 (1951-1952), lekarza Liceum im. Gottwalda (obecnie Staszica) ul. Nowowiejska 37 (1953-1954), kierownika Przychodni Lekarskiej w Pałacu Młodzieży (PKiN) w latach 1955-1958.
Specjalizację II° z higieny szkolnej uzyskał w 1954 r. a 5 lat później specjalizację II° w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Z dniem 1 stycznia 1959 powołany został w drodze konkursu na stanowisko naczelnego lekarza szkół warszawskich i dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Higieny szkolnej dla m.st. Warszawy. Przychodnia ta została przekształcona w 1968 r. na Stołeczną Przychodnię Medycyny Szkolnej. Funkcję dyrektora tej Przychodni pełnił do 15 kwietnia 1991 r.
W latach 1960-1985 brał udział w pracach społecznych Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przewodniczący komisjom zdrowia. W Towarzystwie Medycyny Społecznej współprzewodniczył w Oddziale Warszawskim, pracował społecznie w Radzie naukowej stołecznego Ośrodka Szkolenia i w Oddziale warszawskim PCK. Pracował na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz Byłych Więźniów Pawiaka.
W Zjednoczonym i Polskim Stronnictwie Ludowym działał w Komisjach Zdrowia Komitetu Naczelnego, Wojewódzkiego i Dzielnicowego. Jest autorem kilkudziesięciu prac z zakresu organizacji i higieny zdrowia publicznego.
Zajmował stanowisko w radach i zespołach redakcyjnych wydawnictw medycznych. Posiada liczne odznaczenia państwowe, resortowe i organizacji społecznych w tym: Warszawski Krzyż Powstańczy, Odznaki X, XX, XXX i XL-lecia PRL, Złoty Krzyż Zasługi (2x), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż „Weteran Walk o Niepodległość”, Złote Odznaki Honorowe: TPD „Przyjaciel Dziecka”, Szkolnego Związku Sportowego, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Dyplom członkostwa honorowego PTH i „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”.
Uczestniczył w pracach Polskiego Towarzystwa Higienicznego od chwili wznowienia jego powojennej działalności (1956). Otrzymał członkostwo honorowe i Złotą Odznakę Honorową PTH. Zgodnie z charakterem pracy zawodowej zajmował się w latach 1965-73 Sekcją Higieny Szkolnej Oddziału Warszawskiego PTH (w charakterze przewodniczącego - 2 kadencje). Zorganizował 2 krajowe Zjazdy higieny i medycyny szkolnej i Sympozjum z okazji XXX-lecia warszawskiej Szkolnej Służby Zdrowia. Przez 13 lat pełnił funkcję skarbnika PTH (1985-1998). W dniu 10 marca 2000 r. Polskie Towarzystwo Higieniczne nadało Dr Januszowi Ekiertowi godność Prezesa Honorowego Towarzystwa, za zasługi i przeszło 50-letnią pracę w dziedzinie higieny.
Zmarł 22 grudnia 2013 r. Pochowany na Starych Powązkach kw. 239, rząd 1 grób nr 13.

powrót

1 of 2  index.php?id_menu_left=7&id_info=19&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=64&id_info_o=5&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2 index.php?id_menu_left=7&id_info=19&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_oddz=23&osoby_id_o=64&id_info_o=5&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=2
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa