Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2006-11-05 Pożegnanie długoletniego prezesa PTH Cezarego W. Korczaka 

W dniu 5 listopada 2006 roku zmarł były, długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego doc. dr n. med. Cezary W. Korczak. więcej...

2006-09-30 Nadanie imienia Stanisława Pszczólińskiego 

30 września 2006 roku Prezes PTH Kazimierz Dragański i Sekretarz Generalny Irena Kosińska uczestniczyli w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Skokach Dużych imienia Stanisława Pszczólińskiego (1912-1940), nauczyciela higienisty, który w 1940 roku zginął w obozie koncentracyjnym Rudau. Polskie Towarzystwo Higieniczne wzięło na siebie trud wydania monografii szkoły pt."Szkoła Podstawowa im. Stanisława Pszczólińskiego w Sokach Dużych - Szkołą Promocji Zdrowia i Higieny" więcej...

  index.php?aktualnosciPage=1 index.php?aktualnosciPage=9 12345678910of 10 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa