Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2017-10-11 V Międzynarodowa Konferencja pt. „BĄDŹ ZDRÓW” 

W dniach 9-10-11 października 2017 roku w Hucisko na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyła się V Międzynarodowa Konferencja pt. „BĄDŹ ZDRÓW” zorganizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Patronat nad Konferencję objął: Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. więcej...

2017-10-09 V Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” Hucisko - 9-10-11 października 2017 r. 

 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zapraszają na V Międzynarodową Konferencję „BĄDŹ ZDRÓW”, która odbędzie się 9 - 10 - 11 października 2017 roku w Hucisku - Jura Krakowsko-Częstochowska więcej...

2017-10-06 Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  więcej...

2017-07-27 Zmarł dr Wiesław Jaszczyński 

W dniu 27 lipca zmarł Dr Wiesław Jaszczyński  - lekarz, specjalista epidemiologii i higieny ogólnej oraz medycyny morskiej i tropikalnej. Lekarz portowy, okrętowy, pilot i wykładowca Zakładu Higieny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dwukrotnie powoływany jako Główny Inspektor Sanitarny, w randze wiceministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele w Józefowie (ul. 3 Maja) o godz. 13.00 dnia 7 sierpnia, a pogrzeb na cmentarzu w Józefowie.

Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie więcej...

2017-06-29 XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia" 

XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia” i Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
29 czerwca - 2 lipca 2017 roku, Hotel “Domus Maria”, Ausros Varty g. 12, Wilno, Litwa.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i Sympozjum! więcej...

2017-06-20 Patronat Honorowy PTH - Konferencja PIRB - „MEDICAL DAY” w Warszawie 

Polskie Towarzystwo Higieniczne objęło Patronatem Honorowym konferencję „MEDICAL DAY” organizowaną przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu w dniu 20 czerwca 2017 roku w Warszawie więcej...

2017-05-26 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów - założeniem Konferencji jest prezentacja najnowszych (w tym nowe technologie, leczenie eksperymentalne) aspektów profilaktyki i kompleksowego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów (jednej z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych) w ujęciu naukowym i klinicznym, jak również próba  odpowiedzi na pytania: więcej...

2017-05-18 IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta 

IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta pod patronatem JM Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Celem IV Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w Opolu jest przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek na temat opracowania i pisania publikacji naukowych, przygotowania dorobku naukowego do oceny, budowania naukowego portfolio, wymiany informacji w lokalnym i międzynarodowym środowisku nauki oraz zarządzania informacją w środowisku nauki pracownikom szkół wyższych, zwłaszcza młodym naukowcom i studentom. Znamienita większość prelegentów pochodzi z zagranicy – z USA, Grecji  i Białorusi. Konferencja skierowana jest ponadto do wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych wymianą międzynarodowych doświadczeń naukowych, szczególnie w zakresie nauk biomedycznych. Przewidywane efekty to: umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana międzynarodowa doświadczeń naukowych, umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy oraz podkreślenie znaczenia współpracy  środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego. więcej...

2017-05-11 Targi branży DDD - 11-12 maja 2017 r. - Hala Stulecia - Wrocław 

Już po raz czwarty, w dniach 11-12 maja 2017 r., na terenie Hali Stulecia we Wrocławiu odbędą się największe w Polsce targi branży DDD.
Zapraszamy Państwa do udziału nie tylko w charakterze wystawców, ale także odwiedzających.
Więcej bieżących informacji można znaleźć na stronie imprezy www.conexpest.pl

więcej...

2017-05-11 Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna" - Krosno 11-12.05.2017r 

    
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dyrektor naczelny
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
oraz
Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów
zapraszają na
IV konferencję pt.
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna

Krosno, 11-12 maja 2017 roku więcej...

2017-05-10 seminarium "Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne" - Krosno 

  
Rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
oraz
Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów
zapraszają na
seminarium
Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
Krosno, 10 maja 2017 roku więcej...

2017-05-10 Konferencja „Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja – porozmawiajmy o niej” w Warszawie 

W dniu 10 maja 2017 r. odbyła się konferencja pt.: „Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja – porozmawiajmy o niej”, której głównym organizatorem był Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie Pani Maria Pawlak oraz Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera.  więcej...

2017-05-08 Zebranie Zarządu Głównego PTH 

W dniu 8 maja 2017 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 w Warszawie
odbyło się coroczne zebranie Zarządu Głównego PTH.

więcej...

2017-04-19 Zmarła Prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska 

W dniu 11 kwietnia 2017 roku odeszła Prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska (1924-2017). Powstaniec Warszawski, lekarz (specjalności: higiena, pediatria), nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska - współzałożyciel i organizator przedsięwzięć na rzecz dobra i zdrowia wspólnego. Zasłużona dla: Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Uniwersytetu III Wieku, Samorządu Lekarskiego. więcej...

2017-01-31 Finał Konkursu "Oddal to" 

31 stycznia 2017 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie odbył się finał konkursu „Oddal to” gdzie wręczono nagrody laureatom.
Ideą konkursu była popularyzacja wśród społeczeństwa wiedzy na temat negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych szeroko pojętym niezdrowym stylem życia. Uczestnicy zgłaszali zdjęcia poruszające tematykę profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, wolnego od używek, zrobione przy użyciu darmowej aplikacji „Oddal to”. więcej...

  index.php?id_info=3&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=1 index.php?id_info=3&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=2 123456789of 9  index.php?id_info=3&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=4 index.php?id_info=3&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa