Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-03-15 Dopalacze – czym są i jak działają 

„Dopalacze – czym są i jak działają”  szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej województwa opolskiego.
W dniu 15 marca 2016 r. w Opolu, w auli  Wyższej Szkoły Bankowej odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych województwa opolskiego: „Dopalacze – czym są i jak działają”. Zarząd Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego został poproszony przez  Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o współorganizację  spotkania o ww. tematyce.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy na temat środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, form i postaci występowania, sposobów dystrybucji, wpływu na zdrowie i życie oraz instrumentów prawnych ograniczania dostępności tzw. „dopalaczy”.
Rangę spotkania podniosła obecność ppłk Leszka Czereba, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu oraz Pani Agnieszki Górniak-Czarneckiej, Inspektor Wojewódzki Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas szkolenia zostały przedstawione następujące tematy: więcej...

2016-02-18 "ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ" NA HEALTH CHALLENGES CONGRES 

Problematyka szczepień była jedną z głównych bohaterek Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w dniach 18-20 lutego 2016 r.  w Katowicach. O wakcynologii, profilaktyce szczepień i jej współczesnych odsłonach dyskutowano zarówno podczas paneli jak i w kuluarach spotkania. Na szczególną uwagę zasługują opinie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz prof. Mirosława J. Wysockiego, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, wygłoszone podczas sesji inauguracyjnej pt. "Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016 - 2036". Obaj mówcy zwrócili uwagę na konieczność edukacji oraz rzetelnego informowania na temat szczepień, czemu służy m.in. akcja „Zaszczep się wiedzą”.

Więcej informacji na temat Kongresu:
"ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ" NA HEALTH CHALLENGES CONGRESS 2016 więcej...

2015-12-01 Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego laureatem Konkursu Pozytywnie Otwarci 2015! 

W dniach 1-2 grudnia 2015 r. w warszawskim hotelu Marriott, odbyła się XXII Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, zorganizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z okazji Światowego Dnia AIDS. więcej...

2015-12-01 Światowy Dzień AIDS 

Z okazji Światowego Dnia AIDS przypadającego 1 grudnia 2015 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach organizują uroczysty przemarsz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ulicami miasta Katowice celem okazania solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich rodzinami. Przemarsz zakończy się w budynku Altus, gdzie w Planet Cinema odbędzie się emisja filmu dot. problematyki HIV/AIDS. więcej...

2015-11-26 Konferencja naukowo–szkoleniowa z okazji Światowego Dnia AIDS - Centrum Targowe PARK w Toruniu 

W dniu 26 listopada 2015 r. w Centrum Targowym PARK w Toruniu, przy Szosie Bydgoskiej 3, odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa z okazji Światowego Dnia AIDS. Organizatorem konferencji był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, PTH Oddział Toruńsko-Włocławski oraz Urząd miasta Torunia. Honorowy Patronat objął Pan Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia, patronaty medialne –  Telewizja TORUŃ oraz dziennik NOWOŚCI. Na konferencji obecnych było ok. 160 osób, w tym pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członkowie PTH oraz młodzież i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z Torunia i powiatu toruńskiego. więcej...

2015-10-29 PTH objęło patronatem akcję ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ 

Zaszczep się wiedzą. Uodpornij się na niesprawdzone informacje
Z każdym rokiem wzrasta liczba rodziców świadomie rezygnujących ze szczepień swoich dzieci. Wg danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w 2014 roku nie zostało zaszczepionych już przeszło 12 tys., czyli aż o ponad 40% więcej, niż w roku poprzednim. Decyzje o tym, by nie poddawać dzieci szczepieniom podejmowane są na podstawie niezweryfikowanych naukowo informacji: pojawiających się w Internecie anonimowych wpisów, publikacji opartych na mitach, emocjach i skłonnościach do powtarzania nierzetelnych opinii. więcej...

2015-10-21 Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa "Aktualne zagrożenia zdrowotne" w Warszawie 

W dniu 21 października 2015 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (siedziba PAN) odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pn. Aktualne zagrożenia zdrowotne zorganizowana pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Marka Posobkiewicza. więcej...

2015-10-05 III Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zapraszają na III Międzynarodową Konferencję „BĄDŹ ZDRÓW”, która odbędzie się 5 - 6 - 7 października 2015 roku w Hucisku - Jura Krakowsko-Częstochowska więcej...

2015-09-29 Jubileusz XXV-lecia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

W dniu 29 września 2015 r. w Opolu w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się spotkania z okazji Jubileuszu XXV-lecia Oddziału Opolskiego PTH. Jubileuszowe spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Oddziału Opolskiego PTH, przy współudziale Zarządu Głównego PTH. więcej...

2015-09-28 Konferencja „Współczesne środki uzależniające” w Białej Podlaskiej 

W dniu 28 września 2015 r. w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Współczesne środki uzależniające”. Konferencję zorganizował Terenowy Oddział PTH w Białej Podlaskiej przy współudziale Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Inspiracją do organizacji tej konferencji były wydarzenia ostatnich tygodni, m.in. zbiorowe zatrucia dopalaczami. Konferencja skierowana była do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych oraz innych pracowników placówek oświatowych. więcej...

2015-09-26 Uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu 

W dniu 26 września 2015 r. w Radomiu w 60. rocznicę istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu zorganizowane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie przy współudziale Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie. więcej...

2015-09-16 Konferencja naukowo – szkoleniowa na temat zakażeń szpitalnych - Toruń 

W dniu 16 września 2015 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. zakażeń szpitalnych.
Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. więcej...

2015-07-24 Bezpieczeństwo zdrowotne wody 

Informacja w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r. Komisja Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody (BZW) przyjęła plan pracy na obecną kadencję, zakładający kontynuację i zintensyfikowanie działań na rzecz wprowadzenia w Polsce zaleceń WHO dotyczących objęcia dostaw wody pitnej systemem zarządzania ryzykiem. W podobnym duchu zmierza przygotowana przez Komisję Europejską rewizja dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD).  Z informacji Departamentu BZW wynika, że prawdopodobnie projekt zostanie przyjęty przez Parlament i Radę Europy jeszcze w tym roku, a kraje członkowskie będą miały 2 lata na jego wdrożenie. Projekt przewiduje dostosowanie monitoringu jakości wody do potrzeb wynikających z identyfikacji potencjalnych zagrożeń i oceny ryzyka.  Mając na względzie powyższe, oraz kilka innych czynników, takich jak: więcej...

2015-07-23 Wspomnienie pośmiertne 

Prof. zwycz. dr hab. med. Wiesław Jędrychowski 15.01.1932 - 19.05.2015
W dniu 2 czerwca 2015 roku pożegnaliśmy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie zmarłego w dniu 19 czerwca ze Włoszech śp. Prof. zwycz. med. dr hab. Wiesława Jędrychowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich epidemiologów, współtwórcę nowoczesnej polskiej epidemiologii, a przede wszystkim epidemiologii środowiskowej.
Prof. W. Jędrychowski urodzony 15 stycznia 1932 roku, absolwent Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie (1955), stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1963 roku, doktora habilitowanego w 1972 roku, w 1980 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1989 roku profesora zwyczajnego. Pracę zawodową rozpoczął jako asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej  i Topograficznej AM (1953-1956) . Po przymusowym odbyciu pracy jako lekarz wojskowy w Przemyślu a potem kilku latach pracy w szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie oraz w Katedrze Medycyny Pracy i Chorób Zawodowych AM (1962 -70), został powołany w 1970 roku na kierownika Zakładu Epidemiologii, ówczesnego Instytutu Medycyny Społecznej AM w Krakowie, którego był wicedyrektorem w latach 1970-1992. Po zmianach strukturalnych, objął stanowisko kierownika Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, którą kierował w latach 1993-2003. Po przejściu na emeryturę nadal prowadził badania naukowe, będąc kierownikiem zespołu do badań prowadzonych wspólnie z Columbia  University NY USA. W latach 1988-1989 przebywał jako visiting profesor w Kuwait Uniwersity, Department of Community Medicine, a od 1997 roku był członkiem Komitetu Naukowego International Centre for Studies and Research in Biomedicine in Luxemburg.
Profesor W. Jędrychowski odbył wiele staży naukowych m.in. w Clinica del Lavoro (Pavia) oraz w School of Hygiene and Tropical Medicine w Londynie. Prowadził wieloletnią współpracę naukową z Pavia Uviversity (1964-2004), a od 1990 ze School of Public  Health, Columbia University N. York, a w latach 1990 – 2004 z German Cancer Center  w Heidelbergu. więcej...

2015-05-20 Konferencja naukowo szkoleniowa z okazji XXX – lecia Oddziału Toruńsko - Włocławskiego PTH 

W dniu 20 maja 2015 r. w Toruniu w Centrum Kultury „Dwór Artusa” odbyła się uroczysta konferencja naukowo – szkoleniowa z okazji XXX – lecia Oddziału Toruńsko – Włocławskiego PTH pod hasłem „Aktualne problemy zdrowia publicznego”. Konferencję objęli honorowym patronatem Główny Inspektor Sanitarny – Pan Marek Posobkiewicz i Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Pani Ewa Mes. Organizatorami konferencji byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Spotkanie uświetnił recital uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. więcej...

  index.php?id_aktual=79&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=1 index.php?id_aktual=79&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=4 123456789of 9  index.php?id_aktual=79&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=6 index.php?id_aktual=79&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa