Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2013-04-03 Prezentacja 115-lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

więcej...

2012-10-22 Konferencja „Aktualne zagrożenia zdrowotne” 11.10.2012 r. - Warszawa, Pałac Staszica 

 W dniu 11 października 2012 r. w niezwykłym miejscu, jakim jest Pałac Staszica w Warszawie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa p.t.: „Aktualne zagrożenia zdrowotne”. Honorowy patronat nad konferencją objął Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz. więcej...

2012-10-11 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Aktualne zagrożenia zdrowotne” 

  więcej...

2012-06-06 Konferencja naukowo-szkoleniowa "Zdrowie publiczne-wybrane aspekty" 

 W dniu 17 maja 2012 r. w Bydgoszczy w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa p.t. „Zdrowie publiczne – wybrane aspekty”. więcej...

2012-06-04 PROBLEMY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE W MED. PREWENCYJNEJ 

 V KONFERENCJA DYDAKTYCZNO – SZKOLENIOWA
PROBLEMY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE W MEDYCYNIE PREWENCYJNEJ
więcej...

2012-05-17 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty” 

  Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem
„Zdrowie publiczne – wybrane aspekty” więcej...

2012-05-17 „ZDROWIE PUBLICZNE – WYBRANE ASPEKTY” 

 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
NAUKOWO-SZKOLENIOWA więcej...

2012-05-08 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ŻYWIENIE A ZDROWIE 

             W dniu 24 kwietnia 2012 r. w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Żywienie a zdrowie”. więcej...

2012-04-24 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie" 

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem
„Żywienie a zdrowie”
więcej...

2011-09-29 "Aktualne zagrożenia zdrowotne" 

            W dniu 28 września 2011 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 w Warszawie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa p.t.: „Aktualne zagrożenia zdrowotne.” więcej...

2011-09-28 Konferencja pt. "Aktualne zagrożenia zdrowotne" - 

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2011 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 w Warszawie, odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa p.t.: „Aktualne zagrożenia zdrowotne”. Rozpoczęcie o godzinie 11:00. więcej...

2011-04-13 Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. szczepień ochronnych - Toruń 

W dniu 13 kwietnia 2011 r. w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. szczepień ochronnych. więcej...

2011-01-11 Oświadczenie Zarządu Głownego PTH 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego oświadcza, że w dniu 28 września 2010 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście uniewinnił byłego Prezesa dr n. med. Kazimierza Dragańskiego od zarzucanych czynów, tj. kradzieży komputera oraz innych przedmiotów na szkodę PTH.
Ponadto, w dniu 27 października 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy oddalił apelację Macieja Doruchowskiego w sprawie o uchylenie go z funkcji kuratora do powołania nowych organów PTH. W uzasadnieniu Sąd wyraźnie stwierdził, że powołanie kuratora dla PTH było nieporozumieniem. 
W związku z powyższym Zarząd Główny PTH z satysfakcją przyjmuje fakt oczyszczenia ze wszelkich zarzutów byłego Prezesa dr n. med. Kazimierza Dragańskiego.
Dotychczasowa negatywna ocena pracy ustępującego Zarządu, postrzegana przez pryzmat zarzutów Macieja Doruchowskiego i Ireny Kosińskiej, wobec byłego Prezesa oraz konieczność permanentnego oczyszczania członków PTH z wszelkich zarzutów nie pozwalała na swobodne funkcjonowanie władz PTH oraz działalność statutową.

 Oświadczenie dr n. med. Kazimierza Dragańskiego więcej...

2010-10-11 Porozmawiajmy o higienie - VI Dni Higieny – Krynic 

 
Za nami wielkie wydarzenie ze świata epidemiologii – VI Dni Higieny. Ta odbywająca się raz na dwa lata międzynarodowa konferencja, odbyła się tym razem w Krynicy-Zdrój. Na zaproszenie firmy Ecolab, do górskiej miejscowości zjechało ponad 250 specjalistów od zakażeń, by dyskutować o problemach współczesnej epidemiologii. więcej...

2010-06-23 Między profilaktyką a medycyną kliniczną 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO
BYDGOSZCZ 2010
więcej...

  index.php?id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=1 index.php?id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=6 123456789of 9  index.php?id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=8 index.php?id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa