Strona główna
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Historia
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Teksty literackie 

 
 
Aktualności 

2007-12-08 Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego 

Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego dniu 8 grudnia 2007 r. było następstwem przeprowadzonej w sierpniu 2007 r. kontroli finansowej przez firmę Audit C-Land Sp. z o.o. Na zebraniu dyrektor firmy, Jan Mroczek, przedstawił informacje i wnioski wynikające z kontroli oraz przeprowadził szkolenie, mające dostosować sprawozdawczość i księgowość oddziałów terenowych do aktualnych przepisów finansowych. Niezależnie od tego, na Zebraniu zostało omówione szereg zagadnień istotnych dla Towarzystwa, a przekraczające kompetencje Prezydium. Zasadnicze zagadnienia dotyczyły Jubileuszu 110 lat Towarzystwa (1898 – 2008). więcej...

2007-01-16 Są ludzie, których się nie zapomina 

W dniu 16 stycznia 2007 roku, na Cmentarzu Ewangelicko Augsburskim w Warszawie delegacja Polskiego Towarzystwa Higienicznego pożegnała ŚP mgr Zofię Liedtke, zmarłą 5 stycznia 2007 roku, wielce zasłużoną dla naszego Towarzystwa, a w szczególności dla Oświaty Zdrowotnej, Człowieka niezwykłej dobroci. Życiorys Zmarłej ukaże się w najbliższym numerze „Problemów Higieny i Epidemiologii”. więcej...

2006-11-10 Wystawa - życie i twórczość profesora Marcina Kacprzka 

10 listopada 2006 Prezes PTH Kazimierz Dragański, w siedzibie PTH przy ul. Karowej 31 w Warszawie, w obecności licznie zgromadzonych Gości, otworzył Wystawę poświęconą życiu i twórczości profesora Marcina Kacprzaka. więcej...

2006-11-05 Pożegnanie długoletniego prezesa PTH Cezarego W. Korczaka 

W dniu 5 listopada 2006 roku zmarł były, długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego doc. dr n. med. Cezary W. Korczak. więcej...

2006-09-30 Nadanie imienia Stanisława Pszczólińskiego 

30 września 2006 roku Prezes PTH Kazimierz Dragański i Sekretarz Generalny Irena Kosińska uczestniczyli w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Skokach Dużych imienia Stanisława Pszczólińskiego (1912-1940), nauczyciela higienisty, który w 1940 roku zginął w obozie koncentracyjnym Rudau. Polskie Towarzystwo Higieniczne wzięło na siebie trud wydania monografii szkoły pt."Szkoła Podstawowa im. Stanisława Pszczólińskiego w Sokach Dużych - Szkołą Promocji Zdrowia i Higieny" więcej...

  index.php?aktualnosciPage=1 index.php?aktualnosciPage=7 12345678of 8 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa