Strona główna
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Historia
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Teksty literackie 

 
 
Aktualności 

2010-05-18 Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, wraz z jego Prezydium uprzejmie informują, że w czasie Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Higienicznego, które odbyło się dnia 18 maja 2010 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, przy ul. Karowej 31 w Warszawie, wybrano na kadencję 2010-2014 nowe władze Towarzystwa.
więcej...

2010-05-10 Walne zebranie delegatów 

Zebranie kończące kadencję 2006-2010 odbędzie sie zgodnie z planem 18 maja 2010 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ulicy Karowej 31. więcej...

2010-04-23 Powrót do normalności 

14 kwietnia Sąd Rejonowy dla Warszawy Sródmieścia III Wydział Rodzinny i Nieletnich odwołał Macieja Doruchowskiego z funkcji Kuratora. więcej...

2009-12-21 Święta Bożego Narodzenia 

W tym szczególnym okresie chcielibyśmy, złożyć najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku.

Zarząd PTH

  więcej...

2009-12-02 Zebranie Zarząd Głównego 

Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie PTH w Warszawie. więcej...

2009-10-11 zmarła prof. dr hab.n.med.Jadwiga Kopczyńska - Sikorska 

zasłużona wieloletnia działaczka Polskiego Towarzystwa Higienicznego, uczestniczyła w reaktywowaniu działalności Towarzystwa po II wojnie światowej. więcej...

2009-09-08 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego 

  więcej...

2009-07-11 dr Rudolf Orłowski zmarł 10.07.2009r. 

W dniu 10 lipca 2009r. zmarł dr Rudolf Orłowski, członek Zarządu Głównego PTH, wiceprzewodniczący  Oddziału PTH w Zielonej Górze. Polskie Towarzystwo Higieniczne  utraciło wielce zasłużonego  społecznika, działacza  i higienistę. Łaczymy się w bólu z Rodziną Zmarłego i Oddziałem Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Zielonej Górze.  Pogrzeb dr Orłowskiego odbedzie się w dniu 13 lipca (poniedziałek) 2009r. w Żarach. Uroczystości pogrzegowe rozpoczną się o godzinie   13.30. w miejscowym Kościele.  więcej...

2009-06-08 Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej 

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa zorganizowana przez:
Zakład Higieny i Ekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym. więcej...

2009-05-22 100-lecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa 

100 lecie Muzeum Higieny Ludu w Częstochowie
Polskie Towarzystwo Higieniczne wzięło czynny udział w uroczystej inauguracji  obchodów 100-lecia Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie, przybliżając zwiedzającym Muzeum Higieniczne. Ekspozycja została przygotowana we współpracy PTH i GBL.
W uroczystościach wziął udział Prezes PTH   Kazimierz Dragański i dyrektor GBL Aleksander Tulczyński oraz przedstawiciele Oddziału PTH w Częstochowie, na czele z przewodniczącą Oddziału Barbarą Zbyszewską. więcej...

2009-03-24 Doroczne Zebranie Zarządu Głównego PTH 

W siedzibie Towarzystwa odbyło się doroczne zebranie Zarządu Głównego PTH. Zebranych przywitał Prezes dr n. med. Kazimierz Dragański, podkreślając że powierzoną mu funkcję w roku 2006 sprawuje z widocznymi efektami. Zaapelował do zebranych o atmosferę wzajemnego poszanowania i życzliwości w myśl hasła Medicus Medici Amicus Est i życzył sprawnego przebiegu obrad. więcej...

2008-12-18 Wigilia w Polskim Towarzystwie Higienicznym 

18 grudnia 2008 w Polskim Towarzystwie Higienicznym, w Sali im. Prof. M. Kacprzaka odbyła się tradycyjna Wigilia.  W tym roku, była to już trzecia Wigilia w naszym Towarzystwie,   kiedy to w dłoniach uczestników spotkania zapłonął Betlejemski Ogień – symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei z  przesłaniem „Nieśmy płomień braterstwa”.  Tym razem po raz pierwszy w tym gronie zaśpiewano wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Życzenia Świąteczne i Noworoczne przekazali zebranym Prezes PTH Kazimierz Dragański   i Sekretarz Generalny PTH Irena Kosińska, tradycyjnie podzielono się Opłatkiem. Spotkanie Wigilijne zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście: prof. Irena Celejowa, mgr Halina Osińska, prof. Józef Knap. więcej...

2008-10-28 Zmarł dr n. med. Wacław Wojak 

  więcej...

2008-06-03 Obchody 110-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

Zmieniające się warunki historyczne, ekonomiczne i społeczne znajdowały swoje odbicie w działaniach i znaczeniu Towarzystwa. Jubileusz 110-lecia PTH stał się okazją do spojrzenia wstecz. Pozwoliło to zrozumieć epokę, która stworzyła podwaliny do następnych działań. Być może wcześniejsze zmagania z przeciwnościami w różnych okresach pozwolą na zrozumienie transformacji dokonywanych obecnie i znalezienie rozwiązań adekwatnych do wymogów i oczekiwań współczesności, w tym także roli Polskiego Towarzystwa Higienicznego obecnie i w przyszłości. więcej...

2008-06-03 110 lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

Polskie Towarzystwo Higieniczne jest kontynuacją Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Aby zrozumieć dokonania i znaczenie Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego w pierwszym okresie jego działania, należałoby się cofnąć o całe pokolenie (ćwierć wieku). więcej...

  index.php?id_aktual=124&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=1 index.php?id_aktual=124&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=6 12345678of 8  index.php?id_aktual=124&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=8 index.php?id_aktual=124&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=8
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa