Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2019-11-28 Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

W dniu 28 listopada 2019 odbyła się konferencja pt. ‘Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce’ zorganizowana przez Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. W Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie zgromadzili się zaproszeni przedstawiciele towarzystw naukowych zarejestrowanych w naszym kraju; Polskie Towarzystwo Higieniczne reprezentowała sekretarz prof. dr hab. Małgorzata Kowalska.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-11-21 "100 lat w służbie dla zdrowia. Zdrowie publiczne – wybrane aspekty" - Bydgoszcz 

Konferencja pn. „100 lat w służbie dla zdrowia. Zdrowie publiczne – wybrane aspekty" odbyła się 21 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Została zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia powstania służb sanitarnych w Polsce oraz 65-lecia powołania do życia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jej organizatorami byli: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Bydgoszczy. Konferencję poprowadziła redaktor TVP3 Bydgoszcz Małgorzata Rogatty.  Wśród licznie przybyłych gości obecni byli m.in.: Główny Inspektor Sanitarny prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz,  Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik, Dyrektor Biura Głównego Inspektora Sanitarnego Joanna Kalinowska-Morka, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar, Barbara Ptaszyńska reprezentująca Urząd Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Agnieszka Bańkowska reprezentująca Prezydenta  Miasta Bydgoszczy, poseł na Sejm RP Tomasz Latos, przedstawiciel Biura Poselskiego Ewy Kozaneckiej,  Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, Wicestarosta Rypiński Piotr Czarnecki, Magdalena Jasińska reprezentująca Starostę Lipnowskiego,  Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy - prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy - prof. nadzw. dr Helena Czakowska, prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski oraz dr n. biol. Aneta Klimberg reprezentujący Polskie Towarzystwo Higieniczne Zarząd Główny, Przemysław Kluczyński reprezentujący Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni (Pomorski, Wielkopolski, Świętokrzyski), Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni oraz pracownicy PIS województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród przybyłych na uroczystość gości byli również obecni przedstawiciele służb mundurowych (KWPSP w Toruniu, KWP w Bydgoszczy, WOMP), podmiotów leczniczych oraz duchowieństwa.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-11-01 Z okazji Święta Zmarłych uczczono pamięć Prezesów 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-10-31 15.11.2019 „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa" - Lublin 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-10-25 XXVI Konferencja naukowo-szkoleniowa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-10-21 Konferencja „Zdrowotne aspekty higienicznego dziecka w szkole” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-10-17 Jubileusz 100-lecia Służb Sanitarnych oraz 65-lecia działalności Inspekcji Sanitarnej - Radom 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-09-27 Jubileusz 120-lecia PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-09-26 Odznaczenia z okazji Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-09-24 Obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Opolu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-09-14 ISKRA PAMIĘCI - Plac Marszałka Piłsudskiego w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-05-31 III Konferencja Ogólnopolska "Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia" w Krakowie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-05-23 VI Międzynarodowa Konferencja "Medical Science Pulse" w Opolu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-04-24 Konferencja pt. „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych” w Kielcach 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-04-18  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-04-08 Światowy Dzień Zdrowia 2019 - Oddział PTH w Szczecinie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-03-21 PTH objęło patronatem konferencję "Technologie w medycynie" 21 marca 2019r. w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2019-01-21 VI Międzynarodowa Konferencja „Bądź zdrów” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-12-11 konferencja „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” - Lublin 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-11-28 Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom HIV/AIDS i uzależnieniom - Toruń - CK Filmar 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-11-21 Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” - Kielce 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-11-16 Konferencja "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa"- Lublin 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-10-23 Wystawa „100 lat troski o zdrowie Polaków” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-10-01 PTH objęło patronat nad programem "Wzorowa łazienka" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-06-19 IV Wojewódzka Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Zaszczep się - Bądź zdrów" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-06-14 konferencja PIRB: "Systemy dla szpitali i placówek medycznych" - Warszawa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-22 V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse - Opole - 22-23.05.2018 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-18 Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia (18-19 maja 2018 r.) 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-18 Jubileuszowa konferencja z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-08 Wybory władz PTH na kadencję 2018-2022 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-05-05 Zmarł prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-04-25 Kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-04-16 2 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-04-06 Pacjenci niczyi 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2018-02-13 Pierwsza pomoc 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-11-17 Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia – 17-18 listopada 2017 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-11-01 Święto Zmarłych - pamięci Prezesów PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-10-18 konferencja naukowo – szkoleniowa pod hasłem „Aktualne problemy zdrowia publicznego” w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-10-11 V Międzynarodowa Konferencja pt. „BĄDŹ ZDRÓW” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-10-09 V Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” Hucisko - 9-10-11 października 2017 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-10-06 Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-07-27 Zmarł dr Wiesław Jaszczyński 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-06-29 XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-06-20 Patronat Honorowy PTH - Konferencja PIRB - „MEDICAL DAY” w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-26 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-18 IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-11 Targi branży DDD - 11-12 maja 2017 r. - Hala Stulecia - Wrocław 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-11 Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna" - Krosno 11-12.05.2017r 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-10 seminarium "Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne" - Krosno 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-10 Konferencja „Światowy Dzień Zdrowia 2017. Depresja – porozmawiajmy o niej” w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-05-08 Zebranie Zarządu Głównego PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-04-19 Zmarła Prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-01-31 Finał Konkursu "Oddal to" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-01-27 Zmarł prof. dr hab. dr h.c. Maciej Demel 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2017-01-16 Zmarł płk dr med. Jan Lach 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-12-12 "Nowe unijne regulacje prawne w ddd jako element ochrony środowiska i zdrowia publicznego" w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-12-07 Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. HIV/AIDS, uzależnień, dopalaczy - Toruń - 7 grudnia 2016 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-12-01 Projekt „HIV/AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję!” w województwie śląskim 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-11-03 Konferencja: Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne? w Bydgoszczy 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-10-17 Informacja o nowopowstałych pracowniach w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-10-11 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem AKTUALNE ZAGROŻENIA ZDROWOTNE w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-10-05 IV Międzynarodowa Konferencja "Bądź zdrów" w Hucisku w dniach 3-5.10.2016 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-09-30 Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu! 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-09-26 Konferencja naukowo – szkoleniowa w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-09-01 Akcja i konkurs „FluManiak 2016” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-08-03 Kłopotliwe i niebezpieczne ośmiorniczki 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-07-01 Przedłużenie czasu trwania konkursu "Oddal to" do 30 września 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-06-09 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia – pierwszy krok do zdrowia” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-06-07 Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu! 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-05-21 Biała Sobota - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-05-18 II Konferencja Naukowa Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-05-12 III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni - Opole - 12-13 maja 2016 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-04-21 Konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca szczepień ochronnych w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-04-01 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-03-15 Dopalacze – czym są i jak działają 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2016-02-18 "ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ" NA HEALTH CHALLENGES CONGRES 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-12-01 Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego laureatem Konkursu Pozytywnie Otwarci 2015! 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-12-01 Światowy Dzień AIDS 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-11-26 Konferencja naukowo–szkoleniowa z okazji Światowego Dnia AIDS - Centrum Targowe PARK w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-10-29 PTH objęło patronatem akcję ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-10-21 Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa "Aktualne zagrożenia zdrowotne" w Warszawie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-10-05 III Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-09-29 Jubileusz XXV-lecia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-09-28 Konferencja „Współczesne środki uzależniające” w Białej Podlaskiej 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-09-26 Uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-09-16 Konferencja naukowo – szkoleniowa na temat zakażeń szpitalnych - Toruń 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-07-24 Bezpieczeństwo zdrowotne wody 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-07-23 Wspomnienie pośmiertne 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-05-20 Konferencja naukowo szkoleniowa z okazji XXX – lecia Oddziału Toruńsko - Włocławskiego PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-04-20 Konferencja pt. "Szkodniki sanitarne jako wektory zagrożeń w obiektach użytku publicznego" w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-04-09 Forum Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Busku-Zdroju 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2015-02-23 Wspomnienie pośmiertne 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2014-12-10 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wybrane Zagadnienia Chorób Zakaźnych” Międzyzdroje 21-23.11.2014 r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2014-10-16 Konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. aktualnych problemów zdrowia publicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2014-10-06 II Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 6-8.10.2014 r. w Hucisku 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2014-06-04 Konferencja n.t. środków zastępczych – „dopalaczy” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-12-22 Zmarł Janusz Ekiert Prezes Honorowy PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-11-26 Konferencja naukowo-szkoleniowa na temat HIV/AIDS 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-10-24 Konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. gruźlicy 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-10-23 Szczepienia inwestycją w zdrowie 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-10-07 Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 7- 8 października 2013 roku w Hucisku 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-06-13 Jubileusz 90-lecia profesora Macieja Demela 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-05-20 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-04-26 Konferencja "Zdrowie publiczne – wybrane aspekty" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-04-18 Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty” w Toruniu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-04-17 Konferencja „Higiena podstawą bezpiecznej opieki” w Opolu 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2013-04-03 Prezentacja 115-lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-10-22 Konferencja „Aktualne zagrożenia zdrowotne” 11.10.2012 r. - Warszawa, Pałac Staszica 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-10-11 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Aktualne zagrożenia zdrowotne” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-06-06 Konferencja naukowo-szkoleniowa "Zdrowie publiczne-wybrane aspekty" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-06-04 PROBLEMY BADAWCZE I DYDAKTYCZNE W MED. PREWENCYJNEJ 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-05-17 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-05-17 „ZDROWIE PUBLICZNE – WYBRANE ASPEKTY” 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-05-08 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ŻYWIENIE A ZDROWIE 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2012-04-24 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2011-09-29 "Aktualne zagrożenia zdrowotne" 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2011-09-28 Konferencja pt. "Aktualne zagrożenia zdrowotne" - 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2011-04-13 Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. szczepień ochronnych - Toruń 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2011-01-11 Oświadczenie Zarządu Głownego PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-10-11 Porozmawiajmy o higienie - VI Dni Higieny – Krynic 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-06-23 Między profilaktyką a medycyną kliniczną 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-06-14 25 lat Odziału Toruńskiego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-05-18 Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-05-10 Walne zebranie delegatów 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2010-04-23 Powrót do normalności 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-12-21 Święta Bożego Narodzenia 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-12-02 Zebranie Zarząd Głównego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-10-11 zmarła prof. dr hab.n.med.Jadwiga Kopczyńska - Sikorska 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-09-08 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-07-11 dr Rudolf Orłowski zmarł 10.07.2009r. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-06-08 Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-05-22 100-lecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2009-03-24 Doroczne Zebranie Zarządu Głównego PTH 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-12-18 Wigilia w Polskim Towarzystwie Higienicznym 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-10-28 Zmarł dr n. med. Wacław Wojak 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-06-03 Obchody 110-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-06-03 110 lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2008-01-29 Problemy chorób penumokokowych 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2007-12-08 Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2007-01-16 Są ludzie, których się nie zapomina 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2006-11-10 Wystawa - życie i twórczość profesora Marcina Kacprzka 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2006-11-05 Pożegnanie długoletniego prezesa PTH Cezarego W. Korczaka 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

2006-09-30 Nadanie imienia Stanisława Pszczólińskiego 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------więcej...

 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa