Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2019-03-21 PTH objęło patronatem konferencję "Technologie w medycynie" 21 marca 2019r. w Warszawie Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:
"Technologie w medycynie"
21 marca 2019r., Warszawa
Wstęp wolny
wymagana
REJESTRACJA

 
  więcej...

2019-01-21 VI Międzynarodowa Konferencja „Bądź zdrów” 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zapraszają na VI Międzynarodową Konferencję „BĄDŹ ZDRÓW” z okazji 100-lecia istnienia SŁUŻB SANITARNYCH w Polsce w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 120-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2019 r. w Hotelu Biały Dom, ul. Karola Darwina 50 w Paniówkach k. Gliwic.

Rejestracja
Program Konferencji
więcej...

2018-12-11 konferencja „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” - Lublin 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”
Lublin, 11 grudnia 2018 r.

Organizatorzy:
 Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Lublin
Współorganizatorzy:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


więcej...

2018-11-28 Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom HIV/AIDS i uzależnieniom - Toruń - CK Filmar 

W dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 11.30 w Centrum Konferencyjnym FILMAR w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45 odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom HIV/AIDS i uzależnieniom. Honorowy patronat nad konferencją przyjął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pan Mikołaj Bogdanowicz. więcej...

2018-11-21 Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” - Kielce 

21 listopada 2018 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” ukazujący problem stosowania substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” widziany oczami młodzieży. Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury wystawiono 9 spektakli według autorskich scenariuszy z dziewięciu szkół ponadpodstawowych z woj. świętokrzyskiego. Przedstawienia miały charakter profilaktyczno-edukacyjny. więcej...

2018-11-16 Konferencja "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa"- Lublin 


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka
– problem współczesnego społeczeństwa
Lublin, 16 listopada 2018 r.
więcej...

2018-10-23 Wystawa „100 lat troski o zdrowie Polaków” 

Dnia 23.10.2018 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym została otworzona wystawa „100 lat troski o zdrowie Polaków” dotycząca historii i obecnej działalności NIZP-PZH oraz współpracy z WUM. W otwarciu wzięli udział członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTH. więcej...

2018-10-01 PTH objęło patronat nad programem "Wzorowa łazienka" 


Szkoły podstawowe z szansą na sfinansowanie remontu toalet

Każdy rok szkolny wywołuje pytanie o to, jak przygotowane są szkoły na przyjęcie uczniów. Niezmiennie jednym z problemów jest stan szkolnych toalet. Z ogólnopolskiego badania  przeprowadzonego wśród rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-7 wynika, że blisko co trzeci ankietowany rodzic uważa, że toaleta w szkole jego dziecka nie jest czysta lub nie ma wiedzy na temat jej stanu.
więcej...

2018-06-19 IV Wojewódzka Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Zaszczep się - Bądź zdrów" 

W dniu 19 czerwca 2018 r., w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a odbędzie się IV Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Zaszczep się – Bądź zdrów”. więcej...

2018-06-14 konferencja PIRB: "Systemy dla szpitali i placówek medycznych" - Warszawa 

W dzisiejszych czasach celem nadrzędnym dla kadry zarządzającej szpitali i przychodni jest zachowanie ciągłości świadczeń zdrowotnych przy jednoczesnym wzroście poziomu usług medycznych. Założenia te są realizowane poprzez m.in. racjonalizację wydatków, optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich, zwiększenie konkurencyjności na rynku usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia i zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu. Nowatorskie zarządzanie ma na celu uruchomienie prawidłowych mechanizmów wspierających dynamiczny rozwój firmy w przyszłości. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych zintegrowanych systemów!

Już 14 czerwca w Warszawie zapraszamy wspólnie z ekspertami do udziału w kolejnej edycji konferencji "Systemy dla szpitali i placówek medycznych". więcej...

2018-05-22 V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse - Opole - 22-23.05.2018 r. 

 V Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse - Interdyscyplinarność w nauce i badaniach naukowych
5th International Medical Science Pulse Conference 'Interdisciplinary Science & Research'
pod patronatem JM Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu więcej...

2018-05-18 Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia (18-19 maja 2018 r.) 

  więcej...

2018-05-18 Jubileuszowa konferencja z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej 

Serdecznie zapraszamy na jubileuszową konferencję z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej pt. „Promocja Zdrowia w Polsce – wyzwania i szanse”, która odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, ul. Zielna 37.
Udział bezpłatny. Rejestracja:
kliknij tu więcej...

2018-05-08 Wybory władz PTH na kadencję 2018-2022 

W dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH)  w Warszawie przy ul. Karowej 31 odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów PTH, podczas którego wybrano władze Towarzystwa na kadencję 2018-2022.

Zgodnie z § 30 Statutu PTH w skład Zarządu Głównego weszli Przewodniczący Oddziałów Terenowych PTH:
prof. Józef Bergier – przewodniczący Oddziału w Białej Podlaskiej
prof. Małgorzata Żendzian-Piotrowska – przewodnicząca Oddziału Białostockiego
dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak – przewodniczący Oddziału Bydgoskiego
mgr Anna Obuchowska – przewodnicząca Oddziału Gdańskiego
lek. med. Dorota Konaszczuk – przewodnicząca Oddziału Gorzowskiego
mgr Jarosław Ciura – przewodniczący Oddziału Kieleckiego
dr Wiesław Kulik – przewodniczący Oddziału Koszalińskiego
prof. Małgorzata Bała - przewodnicząca Oddziału Krakowskiego
mgr Danuta Wałęga-Szych – przewodnicząca Oddziału Legnickiego
dr hab. Paweł Kalinowski – przewodniczący Oddziału Lubelskiego
prof. Franciszek Szatko – przewodniczący Oddziału Łódzkiego
lek. med. Maria Pawlak – przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego
dr n. med. Urszula Posmyk – przewodnicząca Oddziału Opolskiego
lek. med. Paweł Przybył – przewodniczący Oddziału Południowa Wielkopolska
prof. Jerzy T. Marcinkowski – przewodniczący Oddziału Poznańskiego
dr hab. Alicja Walczak – przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego
lek. med. Grzegorz Hudzik – przewodniczący Oddziału Śląskiego
mgr Hanna Wolska – przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego
mgr Jakub Żbikowski – przewodniczący Oddziału Warszawskiego

oraz 12 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów:
dr hab. Przemysław Biliński
dr n. biol. Aneta Klimberg
prof. Emilia Kolarzyk
mgr inż. Wojciech Koper
prof. Małgorzata Kowalska
dr n. med. Kazimierz Łukawiecki
dr hab. Bogdan Michalski
dr Marta Milona
dr Agata Skop-Lewandowska
dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak
prof. Andrzej Wojtyła
dr n. biol. Paulina Wojtyła-Buciora

Zgodnie z § 31 Statutu PTH Zarząd Główny spośród siebie wybrał 11-osobowe Prezydium w składzie:
Prezes – dr n. biol. Aneta Klimberg
v-ce Prezes – prof. Jerzy T. Marcinkowski
v-ce Prezes – prof. Emilia Kolarzyk
Sekretarz – prof. Małgorzata Kowalska
z-ca Sekretarza – dr hab. Paweł Kalinowski
Skarbnik – mgr Anna Obuchowska
z-ca Skarbnika – dr Marta Milona
Członek – dr n. med. Kazimierz Łukawiecki
Członek – dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak
Członek – dr. n biol. Paulina Wojtyła-Buciora
Członek – mgr Jakub Żbikowski

Zgodnie z § 35 Statutu PTH wybrano Główną Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący – lek. med. Jerzy Staszczyk
z-ca Przewodniczącego – dr Zygmunt Murowaniecki
Sekretarz – mgr Paweł Gilewski
Członek – dr n. med. Lucyna Wiśniewska
Członek – mgr Urszula Modrak więcej...

2018-05-05 Zmarł prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski 

W dniu 05 maja 2018 r. zmarł prof. dr hab. n. med. Zygmunt Stęplewski, emerytowany Kierownik Katedry Medycyny Środowiskowej, Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Był członkiem wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej, Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej. Był wspaniałym nauczycielem, zaangażowanym w tworzenie koncepcji i szkoły zdrowia publicznego w naszym kraju, niezapomnianym człowiekiem, gotowym do bezinteresownej pomocy. więcej...

  123456789of 9  index.php?id_info=&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=2 index.php?id_info=&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa