Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-09-26 Konferencja naukowo – szkoleniowa w Toruniu 

W dniu 26 września 2016 r. o godz. 11.30 w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45 odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa poświęcona środkom zastępczym, tzw. „dopalaczom”. więcej...

2016-09-01 Akcja i konkurs „FluManiak 2016” 

Gra na urządzenia mobilne o nazwie FluMania powstała w ramach społecznej akcji informacyjnej na rzecz profilaktyki grypy , jako narzędzie edukacji, które dzięki nowoczesnej i atrakcyjnej formule może efektywnej docierać z wartościowymi treściami do społeczeństwa.

Celem gry oraz akcji i konkursu FluManiak 2016 jest promocja profilaktyki grypy, a w szczególności ograniczanie negatywnych skutków grypy. Zadaniem graczy jest opanowanie epidemii grypy rozprzestrzeniającej się w mieście poprzez szczepienia pacjentów z grup ryzyka powikłań pogrypowych. więcej...

2016-08-03 Kłopotliwe i niebezpieczne ośmiorniczki 

Zachęcam do przeczytania załączonego artykułu „Kłopotliwe i niebezpieczne ‘ośmiorniczki’ na oddziałach noworodkowych” autorstwa dr nauk o zdrowiu, mgr piel. Aliny Roszak z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Po wizycie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zespól personelu z Oddziału Patologii Noworodka rozwiał moje obawy. Według aktualnie obowiązujących standardów zaleca się jak najwcześniejsze skolonizowanie flory bakteryjnej matki z noworodkiem. Matka ma prawo przebywać z nim, dotykać go, głaskać - z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad higieny. To samo dotyczy ośmiorniczki, która powinna być dobrze wyprana i wysuszona. Dużo większym zagrożeniem na tych oddziałach mogą być zakażenia szczepami szpitalnymi na ogół opornymi na antybiotyki. Reasumując, należy w takiej sytuacji rozważyć stosunek zysku do ryzyka.

dr Jerzy Staszczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii w województwie świętokrzyskim, Oddział PTH w Kielcach
Artykuł

  więcej...

2016-07-01 Przedłużenie czasu trwania konkursu "Oddal to" do 30 września Organizatorzy konkursu fotograficznego "Oddal to" podjęli decyzję o przedłużeniu czasu trwania konkursu. Prace można zgłaszać do 30 września 2016 r. Zapraszamy do udziału! więcej...

2016-06-09 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Szczepienia – pierwszy krok do zdrowia” 

W dniu 9 czerwca 2016 r. w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem: „Szczepienia – pierwszy krok do zdrowia”, której organizatorami byli: Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląska Izba Lekarska oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne – Oddział Śląski.
Celem Konferencji była promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Spotkanie adresowane było głównie do lekarzy i pielęgniarek POZ. Uczestników przywitała lek. med. Urszula Mendera-Bożek – Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz dr n. med. Jacek Kozakiewicz – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. więcej...

2016-06-07 Konkurs Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu! 

Cover artGłówny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne zapraszają do udziału w konkursie pod hasłem "Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!".

Dbasz o zdrowie? A może jesteś miłośnikiem fotografii i nie rozstajesz się ze smartfonem? Połącz obie pasje! Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!
Weź udział w konkursie! To bardzo proste! więcej...

2016-05-21 Biała Sobota - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie
Europejski Tydzień Walki z Rakiem
Biała Sobota, dn. 21 maja 2016 r.
W Polsce każdego roku notuje się 155 tysięcy zachorowań i 93 tysiące zgonów z powodu nowotworów. Połowie z tych zachorowań można zapobiec wprowadzając stosunkowo proste zmiany w swoim stylu życia. Opisane są one w formie zaleceń w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie zaprasza na Dzień Drzwi Otwartych – Białą Sobotę. Odbędzie się ona 21 maja 2016 r. w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach między 9.00 a 14.00. więcej...

2016-05-18 II Konferencja Naukowa Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość 

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Pedagogika zdrowia.
Dziedzictwo – teraźniejszość – przyszłość


pod patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. zw. dr hab. Jacka Semania więcej...

2016-05-12 III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni - Opole - 12-13 maja 2016 r. 

III Międzynarodowa Konferencja Pulsu Uczelni
Granty i projekty naukowe – od aplikacji do finansowania

Celem Konferencji jest przekazanie praktycznych wskazówek na temat prowadzenia projektów naukowych oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych w procesie ubiegania się o finansowanie projektów naukowych przez studentów (młodych naukowców),  pracowników szkół wyższych i innych jednostek naukowych, jak również przybliżenie uczestnikom szerokiego wachlarza źródeł finansowania badań naukowych dostępnych w Polsce. więcej...

2016-04-21 Konferencja naukowo-szkoleniowa dotycząca szczepień ochronnych w Toruniu 

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” sp. z o.o. w Toruniu odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa dotycząca szczepień ochronnych.

Patronat honorowy nad konferencją przyjął Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, natomiast patronaty medialne Telewizja Toruń i Dziennik Nowości. więcej...

2016-04-01 VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym wraz z Katedrą Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Federacja Towarzystw Medycyny Manualnej w Polsce,  zapraszają na VII Międzynarodową Konferencję Naukową

Odbędzie się ona w dniach 1-2 kwietnia 2016 roku w Pałacu Jaśminowym w Batorowie.

Mamy nadzieję na zgromadzenie w jednym miejscu i w tym samym czasie specjalistów medycyny klasycznej oraz medycyny czynnościowej wokół tematu głównego:

BÓLE I INNE OBJAWY CHOROBOWE ODCZUWANE W OBRĘBIE GŁOWY, TWARZY,

POŁĄCZENIA GŁOWOWO-SZYJNEGO, EPIDEMIOLOGIA, PATOGENEZA, DIAGNOSTYKA, TERAPIA


Komunikat VII Konferencji PTTMMH:
Streszczenia wystąpień i warsztatów: http://pttmmh.pl/wystapienia/
Szczegółowe informacje: http://pttmmh.pl/konferencje/oplaty/
Informacje dodatkowe

 
  więcej...

2016-03-15 Dopalacze – czym są i jak działają 

„Dopalacze – czym są i jak działają”  szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej województwa opolskiego.
W dniu 15 marca 2016 r. w Opolu, w auli  Wyższej Szkoły Bankowej odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy jednostek penitencjarnych województwa opolskiego: „Dopalacze – czym są i jak działają”. Zarząd Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego został poproszony przez  Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o współorganizację  spotkania o ww. tematyce.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy na temat środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, form i postaci występowania, sposobów dystrybucji, wpływu na zdrowie i życie oraz instrumentów prawnych ograniczania dostępności tzw. „dopalaczy”.
Rangę spotkania podniosła obecność ppłk Leszka Czereba, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu oraz Pani Agnieszki Górniak-Czarneckiej, Inspektor Wojewódzki Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas szkolenia zostały przedstawione następujące tematy: więcej...

2016-02-18 "ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ" NA HEALTH CHALLENGES CONGRES 

Problematyka szczepień była jedną z głównych bohaterek Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbył się w dniach 18-20 lutego 2016 r.  w Katowicach. O wakcynologii, profilaktyce szczepień i jej współczesnych odsłonach dyskutowano zarówno podczas paneli jak i w kuluarach spotkania. Na szczególną uwagę zasługują opinie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz prof. Mirosława J. Wysockiego, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH, wygłoszone podczas sesji inauguracyjnej pt. "Zdefiniowanie i omówienie priorytetowych wyzwań zdrowotnych w perspektywie lat 2016 - 2036". Obaj mówcy zwrócili uwagę na konieczność edukacji oraz rzetelnego informowania na temat szczepień, czemu służy m.in. akcja „Zaszczep się wiedzą”.

Więcej informacji na temat Kongresu:
"ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ" NA HEALTH CHALLENGES CONGRESS 2016 więcej...

2015-12-01 Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego laureatem Konkursu Pozytywnie Otwarci 2015! 

W dniach 1-2 grudnia 2015 r. w warszawskim hotelu Marriott, odbyła się XXII Konferencja „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, zorganizowana przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z okazji Światowego Dnia AIDS. więcej...

2015-12-01 Światowy Dzień AIDS 

Z okazji Światowego Dnia AIDS przypadającego 1 grudnia 2015 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach organizują uroczysty przemarsz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych ulicami miasta Katowice celem okazania solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich rodzinami. Przemarsz zakończy się w budynku Altus, gdzie w Planet Cinema odbędzie się emisja filmu dot. problematyki HIV/AIDS. więcej...

  index.php?id_info=19&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=1 index.php?id_info=19&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=3 123456789of 9  index.php?id_info=19&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=5 index.php?id_info=19&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa