Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-10-05 III Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zapraszają na III Międzynarodową Konferencję „BĄDŹ ZDRÓW”, która odbędzie się 5 - 6 - 7 października 2015 roku w Hucisku - Jura Krakowsko-Częstochowska więcej...

2015-09-29 Jubileusz XXV-lecia Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

W dniu 29 września 2015 r. w Opolu w sali konferencyjnej im. Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się spotkania z okazji Jubileuszu XXV-lecia Oddziału Opolskiego PTH. Jubileuszowe spotkanie zostało zorganizowane przez Zarząd Oddziału Opolskiego PTH, przy współudziale Zarządu Głównego PTH. więcej...

2015-09-28 Konferencja „Współczesne środki uzależniające” w Białej Podlaskiej 

W dniu 28 września 2015 r. w Białej Podlaskiej odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Współczesne środki uzależniające”. Konferencję zorganizował Terenowy Oddział PTH w Białej Podlaskiej przy współudziale Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Inspiracją do organizacji tej konferencji były wydarzenia ostatnich tygodni, m.in. zbiorowe zatrucia dopalaczami. Konferencja skierowana była do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek środowiskowych i szkolnych oraz innych pracowników placówek oświatowych. więcej...

2015-09-26 Uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu 

W dniu 26 września 2015 r. w Radomiu w 60. rocznicę istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu zorganizowane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie przy współudziale Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie. więcej...

2015-09-16 Konferencja naukowo – szkoleniowa na temat zakażeń szpitalnych - Toruń 

W dniu 16 września 2015 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. zakażeń szpitalnych.
Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. więcej...

2015-07-24 Bezpieczeństwo zdrowotne wody 

Informacja w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r. Komisja Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody (BZW) przyjęła plan pracy na obecną kadencję, zakładający kontynuację i zintensyfikowanie działań na rzecz wprowadzenia w Polsce zaleceń WHO dotyczących objęcia dostaw wody pitnej systemem zarządzania ryzykiem. W podobnym duchu zmierza przygotowana przez Komisję Europejską rewizja dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD).  Z informacji Departamentu BZW wynika, że prawdopodobnie projekt zostanie przyjęty przez Parlament i Radę Europy jeszcze w tym roku, a kraje członkowskie będą miały 2 lata na jego wdrożenie. Projekt przewiduje dostosowanie monitoringu jakości wody do potrzeb wynikających z identyfikacji potencjalnych zagrożeń i oceny ryzyka.  Mając na względzie powyższe, oraz kilka innych czynników, takich jak: więcej...

2015-07-23 Wspomnienie pośmiertne 

Prof. zwycz. dr hab. med. Wiesław Jędrychowski 15.01.1932 - 19.05.2015
W dniu 2 czerwca 2015 roku pożegnaliśmy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie zmarłego w dniu 19 czerwca ze Włoszech śp. Prof. zwycz. med. dr hab. Wiesława Jędrychowskiego, jednego z najwybitniejszych polskich epidemiologów, współtwórcę nowoczesnej polskiej epidemiologii, a przede wszystkim epidemiologii środowiskowej.
Prof. W. Jędrychowski urodzony 15 stycznia 1932 roku, absolwent Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie (1955), stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1963 roku, doktora habilitowanego w 1972 roku, w 1980 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1989 roku profesora zwyczajnego. Pracę zawodową rozpoczął jako asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej  i Topograficznej AM (1953-1956) . Po przymusowym odbyciu pracy jako lekarz wojskowy w Przemyślu a potem kilku latach pracy w szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie oraz w Katedrze Medycyny Pracy i Chorób Zawodowych AM (1962 -70), został powołany w 1970 roku na kierownika Zakładu Epidemiologii, ówczesnego Instytutu Medycyny Społecznej AM w Krakowie, którego był wicedyrektorem w latach 1970-1992. Po zmianach strukturalnych, objął stanowisko kierownika Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, którą kierował w latach 1993-2003. Po przejściu na emeryturę nadal prowadził badania naukowe, będąc kierownikiem zespołu do badań prowadzonych wspólnie z Columbia  University NY USA. W latach 1988-1989 przebywał jako visiting profesor w Kuwait Uniwersity, Department of Community Medicine, a od 1997 roku był członkiem Komitetu Naukowego International Centre for Studies and Research in Biomedicine in Luxemburg.
Profesor W. Jędrychowski odbył wiele staży naukowych m.in. w Clinica del Lavoro (Pavia) oraz w School of Hygiene and Tropical Medicine w Londynie. Prowadził wieloletnią współpracę naukową z Pavia Uviversity (1964-2004), a od 1990 ze School of Public  Health, Columbia University N. York, a w latach 1990 – 2004 z German Cancer Center  w Heidelbergu. więcej...

2015-05-20 Konferencja naukowo szkoleniowa z okazji XXX – lecia Oddziału Toruńsko - Włocławskiego PTH 

W dniu 20 maja 2015 r. w Toruniu w Centrum Kultury „Dwór Artusa” odbyła się uroczysta konferencja naukowo – szkoleniowa z okazji XXX – lecia Oddziału Toruńsko – Włocławskiego PTH pod hasłem „Aktualne problemy zdrowia publicznego”. Konferencję objęli honorowym patronatem Główny Inspektor Sanitarny – Pan Marek Posobkiewicz i Wojewoda Kujawsko – Pomorski – Pani Ewa Mes. Organizatorami konferencji byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Spotkanie uświetnił recital uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. więcej...

2015-04-20 Konferencja pt. "Szkodniki sanitarne jako wektory zagrożeń w obiektach użytku publicznego" w Toruniu 

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zaprasza do udziału w konferencji na temat „Szkodniki sanitarne jako wektory zagrożeń w obiektach użytku publicznego” dnia 20 kwietnia 2015 roku w Toruniu.
więcej...

2015-04-09 Forum Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Busku-Zdroju 

9 kwietnia 2015 r. w sali kinowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju w ramach XIII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby zostało zorganizowane Forum Zdrowia z okazji Światowego Dnia Zdrowia. więcej...

2015-02-23 Wspomnienie pośmiertne 


Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Jethon (1929-2015)

W dniu 18.01.2015 r. zmarł płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Jethon, wieloletni nauczyciel akademicki wielu Polskich Uczelni i wychowawca kilku pokoleń młodych lekarzy i naukowców.
Profesor urodził się 18.02.1929 r. w Kołomyi. W latach 1949-1957 pracował w Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie w 1953 r. ukończył studia lekarskie. W 1960 r. uzyskał stopień doktora medycyny, a siedem lat później doktora habilitowanego.
Po ukończeniu studiów został wcielony do wojska i w służbie tej pozostał aż do 1980 r. W 1957 r. rozpoczął pracę w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej jako kierownik Pracowni Fizjologii Ogólnej, a w dwa lata później uzyskał drugi stopień specjalizacji z medycyny lotniczej.
Od 1966 r. pracował w Komisji Biologii i Medycyny Kosmicznej w Komitecie ds. Badań i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, a od czerwca 1967 r. do czerwca 1970 r. był Komendantem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
Od 1970 r. przez kolejne 10 lat pracował w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii jako kierownik Zakładu Fizjologii Pracy. więcej...

2014-12-10 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wybrane Zagadnienia Chorób Zakaźnych” Międzyzdroje 21-23.11.2014 r. 

      Szczeciński Oddział PTH wspólnie ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych zorganizował w Międzyzdrojach, w dniach 21-23 listopada 2014r., konferencję naukowo-szkoleniową „Wybrane Zagadnienia Chorób Zakaźnych”. W salach hotelu Aurora, położonego tuż przy międzyzdrojskim molo, około 200 uczestników przez 3 dni słuchało wykładów plenarnych i doniesień, dyskutowało oraz dzieliło się swoimi doświadczeniami zawodowymi w związku z tematami poszczególnych sesji. W trakcie imprezy swój udział zaznaczyli sponsorzy, m.in. firmy: Ecolab, ConvaTek, Sanofi, Johnson & Johnson. więcej...

2014-10-16 Konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. aktualnych problemów zdrowia publicznego 

W dniu 16 października 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Targowego „Park” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. aktualnych problemów zdrowia publicznego. więcej...

2014-10-06 II Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 6-8.10.2014 r. w Hucisku 

                 więcej...

2014-06-04 Konferencja n.t. środków zastępczych – „dopalaczy” 

W dniu 4 czerwca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym „Filmar” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa n.t. środków zastępczych – „dopalaczy”. Była to jubileuszowa, 100. konferencja zorganizowana przez Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
Honorowy patronat nad spotkaniem objął Pan Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.
więcej...

  index.php?id_info=32&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&id_aktual=149&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=1 index.php?id_info=32&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&id_aktual=149&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=5 12345678910of 10  index.php?id_info=32&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&id_aktual=149&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=7 index.php?id_info=32&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&id_aktual=149&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=10
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa