Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2009-12-02 Zebranie Zarząd Głównego 

Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie odbędzie się w dniu 15 grudnia 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie PTH w Warszawie. więcej...

2009-10-11 zmarła prof. dr hab.n.med.Jadwiga Kopczyńska - Sikorska 

zasłużona wieloletnia działaczka Polskiego Towarzystwa Higienicznego, uczestniczyła w reaktywowaniu działalności Towarzystwa po II wojnie światowej. więcej...

2009-09-08 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego 

  więcej...

2009-07-11 dr Rudolf Orłowski zmarł 10.07.2009r. 

W dniu 10 lipca 2009r. zmarł dr Rudolf Orłowski, członek Zarządu Głównego PTH, wiceprzewodniczący  Oddziału PTH w Zielonej Górze. Polskie Towarzystwo Higieniczne  utraciło wielce zasłużonego  społecznika, działacza  i higienistę. Łaczymy się w bólu z Rodziną Zmarłego i Oddziałem Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Zielonej Górze.  Pogrzeb dr Orłowskiego odbedzie się w dniu 13 lipca (poniedziałek) 2009r. w Żarach. Uroczystości pogrzegowe rozpoczną się o godzinie   13.30. w miejscowym Kościele.  więcej...

2009-06-08 Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej 

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa zorganizowana przez:
Zakład Higieny i Ekologii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum we współpracy z Polskim Towarzystwem Higienicznym. więcej...

2009-05-22 100-lecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa 

100 lecie Muzeum Higieny Ludu w Częstochowie
Polskie Towarzystwo Higieniczne wzięło czynny udział w uroczystej inauguracji  obchodów 100-lecia Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie, przybliżając zwiedzającym Muzeum Higieniczne. Ekspozycja została przygotowana we współpracy PTH i GBL.
W uroczystościach wziął udział Prezes PTH   Kazimierz Dragański i dyrektor GBL Aleksander Tulczyński oraz przedstawiciele Oddziału PTH w Częstochowie, na czele z przewodniczącą Oddziału Barbarą Zbyszewską. więcej...

2009-03-24 Doroczne Zebranie Zarządu Głównego PTH 

W siedzibie Towarzystwa odbyło się doroczne zebranie Zarządu Głównego PTH. Zebranych przywitał Prezes dr n. med. Kazimierz Dragański, podkreślając że powierzoną mu funkcję w roku 2006 sprawuje z widocznymi efektami. Zaapelował do zebranych o atmosferę wzajemnego poszanowania i życzliwości w myśl hasła Medicus Medici Amicus Est i życzył sprawnego przebiegu obrad. więcej...

2008-12-18 Wigilia w Polskim Towarzystwie Higienicznym 

18 grudnia 2008 w Polskim Towarzystwie Higienicznym, w Sali im. Prof. M. Kacprzaka odbyła się tradycyjna Wigilia.  W tym roku, była to już trzecia Wigilia w naszym Towarzystwie,   kiedy to w dłoniach uczestników spotkania zapłonął Betlejemski Ogień – symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei z  przesłaniem „Nieśmy płomień braterstwa”.  Tym razem po raz pierwszy w tym gronie zaśpiewano wspólnie kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Życzenia Świąteczne i Noworoczne przekazali zebranym Prezes PTH Kazimierz Dragański   i Sekretarz Generalny PTH Irena Kosińska, tradycyjnie podzielono się Opłatkiem. Spotkanie Wigilijne zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście: prof. Irena Celejowa, mgr Halina Osińska, prof. Józef Knap. więcej...

2008-10-28 Zmarł dr n. med. Wacław Wojak 

  więcej...

2008-06-03 Obchody 110-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

Zmieniające się warunki historyczne, ekonomiczne i społeczne znajdowały swoje odbicie w działaniach i znaczeniu Towarzystwa. Jubileusz 110-lecia PTH stał się okazją do spojrzenia wstecz. Pozwoliło to zrozumieć epokę, która stworzyła podwaliny do następnych działań. Być może wcześniejsze zmagania z przeciwnościami w różnych okresach pozwolą na zrozumienie transformacji dokonywanych obecnie i znalezienie rozwiązań adekwatnych do wymogów i oczekiwań współczesności, w tym także roli Polskiego Towarzystwa Higienicznego obecnie i w przyszłości. więcej...

2008-06-03 110 lat Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

Polskie Towarzystwo Higieniczne jest kontynuacją Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Aby zrozumieć dokonania i znaczenie Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego w pierwszym okresie jego działania, należałoby się cofnąć o całe pokolenie (ćwierć wieku). więcej...

2008-01-29 Problemy chorób penumokokowych 

Problemy chorób penumokokowych na świecie i roli szczepień przeciwko pneumokokom dla społeczeństwa były tematem konferencji zorganizowanej przez Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Tworzystwo Neonatologiczne oraz Polskie Twowarzystwo Oświaty Zdrowotnej. Przedstawicielem PTH podczas tego spotkania był Prezes Kazimierz Dragański. Wydarzenie to miało miejsce dnia 29 stycznia 2008r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. więcej...

2007-12-08 Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego 

Nadzwyczajne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego dniu 8 grudnia 2007 r. było następstwem przeprowadzonej w sierpniu 2007 r. kontroli finansowej przez firmę Audit C-Land Sp. z o.o. Na zebraniu dyrektor firmy, Jan Mroczek, przedstawił informacje i wnioski wynikające z kontroli oraz przeprowadził szkolenie, mające dostosować sprawozdawczość i księgowość oddziałów terenowych do aktualnych przepisów finansowych. Niezależnie od tego, na Zebraniu zostało omówione szereg zagadnień istotnych dla Towarzystwa, a przekraczające kompetencje Prezydium. Zasadnicze zagadnienia dotyczyły Jubileuszu 110 lat Towarzystwa (1898 – 2008). więcej...

2007-01-16 Są ludzie, których się nie zapomina 

W dniu 16 stycznia 2007 roku, na Cmentarzu Ewangelicko Augsburskim w Warszawie delegacja Polskiego Towarzystwa Higienicznego pożegnała ŚP mgr Zofię Liedtke, zmarłą 5 stycznia 2007 roku, wielce zasłużoną dla naszego Towarzystwa, a w szczególności dla Oświaty Zdrowotnej, Człowieka niezwykłej dobroci. Życiorys Zmarłej ukaże się w najbliższym numerze „Problemów Higieny i Epidemiologii”. więcej...

2006-11-10 Wystawa - życie i twórczość profesora Marcina Kacprzka 

10 listopada 2006 Prezes PTH Kazimierz Dragański, w siedzibie PTH przy ul. Karowej 31 w Warszawie, w obecności licznie zgromadzonych Gości, otworzył Wystawę poświęconą życiu i twórczości profesora Marcina Kacprzaka. więcej...

  index.php?id_info=32&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&id_aktual=149&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=1 index.php?id_info=32&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&id_aktual=149&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=8 12345678910of 10  index.php?id_info=32&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&id_aktual=149&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=10 index.php?id_info=32&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&id_aktual=149&id_oddz=23&wiecej=0&aktualnosciPage=10
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa