Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Pożegnania 

Brak Foto

prof. dr hab. med. Zbigniew Jethon
Pożegnania

Urodzony w 1929r. w Kołomyi, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista II stopnia z medycyny lotniczej (1957). Bezpośrednio po studiach powołany w 1953r. do wojska i skierowany w 1957r. do służby w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej. W początkowym o0kresie zajmował się zabezpieczeniem pilotów w lotach powyżej 10.000 m (współtwórca wysokościowego ubioru kompensacyjnego). W dziedzinie tej habilitował się w 1967r. w Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł Naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1973r., a profesora zwyczajnego w 1983r. W latach 1967-1980 był komendantem Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz przewodniczył Komisji Biologii i Medycyny Lotniczej w Komitecie do Spraw Badań i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej „Interkosmos”. W latrach 1970-1780, służąc w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii,  był przedstawicielem Wojska Polskiego jako ekspert z zakresu higieny w międzynarodowych komisjach wojskowych Układu Warszawskiego.

więcej 

Brak Foto

Pułkownik dr med. Jan Lach
Pożegnania

Żołnierz, lekarz, higienista, harcerz Rzeczypospolitej, kapral AK – aktywnie działający w organizacjach kombatanckich, został w dniu 01.12.2015 r. odznaczony Złotą Odznaką „za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”.

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska
Pożegnania

W dniu 11 kwietnia 2017 roku odeszła Prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska (1924-2017). Powstaniec Warszawski, lekarz (specjalności: higiena, pediatria), nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Prof. dr hab. n. med. Halina Pilawska - współzałożyciel i organizator przedsięwzięć na rzecz dobra i zdrowia wspólnego. Zasłużona dla: Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Uniwersytetu III Wieku, Samorządu Lekarskiego.

więcej 

Brak Foto

prof. dr hab. med. Leszek Hieronim Wdowiak
Pożegnania

Wspomnienie o prof. Leszku Hieronimie Wdowiaku.

więcej 

index.php?id_menu_left=109&id_info=27&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=1 index.php?id_menu_left=109&id_info=27&str_glowna=2&id_typ_obslugi=13&sub_id_info_d=6&id_info_o=0&id_oddz=23&funkcje_kadencje_nazwiskaPage=1 2 of 2 
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa