Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Kalendarium 
1903 Powstanie Instytutu Higieny Dziecka de Lenvala - obecnie Klinika Pediatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
1899 Założenie ogrodów Rau'a, funkcjonowały do roku 1939. 
1898 Rejestracja Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego 12/24 marzec podpisanie Statutu Towarzystwa w Petersburgu l i 6 czerwiec wybory władz Towarzystwa w Warszawie. Pierwszym Prezesem Towarzystwa został wybrany profesor Julian Kosiński. 
1896 II Wystawa Higieniczna w Warszawie - 300000 zwiedzających. 
1887 I Wystawa Higieniczna w Warszawie - 100000 zwiedzających. 
1885 Upowszechnianie zagadnień związanych ze zdrowiem redaktor, dr Józef Polak. 
1879 Podkomitet Sanitarny Obywatelski /dr Markiewicz, inż. Grotowski. 
1878-1880 Promowanie zdrowia redaktor dr Konrad Dobrski. 
1874 Bolesław Prus działalność publicystyczna na rzecz higieny. 
1873 dr Stanisław Markiewicz - myśl o zrzeszeniu higienistów. 
Na podstawie prof. dr Macjeja Demela Problemy Higieny nr 10 
Per page: index.php?id_menu_left=79&id_info=&str_glowna=2&id_typ_obslugi=5&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&kalendariumPage=1 index.php?id_menu_left=79&id_info=&str_glowna=2&id_typ_obslugi=5&sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_oddz=23&kalendariumPage=1 2 of 2 

 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa