Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2018-04-25 Kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych 

International Federation of Infection Control (IFIC) zaprasza do udziału w XVIII międzynarodowej konferencji, która dla nas Polaków będzie wydarzeniem wyjątkowym, gdyż odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2018 roku w Krakowie, w Polsce. W ramach różnego rodzaju sesji, wykładów, warsztatów dyskutować będziemy o całym spektrum aktualnych tematów i problemów dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń. Szczególnie atrakcyjne dla praktyków zajmujących się kontrolą zakażeń może być uczestnictwo w interaktywnych warsztatach, podczas w sposób jasny, a jednocześnie szczegółowy, zostaną omówione różnorodne tematy, z uwzględnieniem bieżących wyzwań i problemów związanych z praktyką kontroli zakażeń.
Szczególy na: http://www.pl.ific2018.com/ więcej...

2018-04-16 . 


V Ogólnopolska Konferencjia Naukowo-Szkoleniowa
pod hasłem
Aktualne Zagrożenia Zdrowotne
16 kwietnia 2018 r.
Pałac Staszica przy ul. Nowy Świat 72/74 w Warszawie

Konferencję zorganizowano pod patronatem
Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Marka Posobkiewicza

Współorganizatorami konferencji są
Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego więcej...

2018-04-06 Pacjenci niczyi 

- VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa PTTMH więcej...

2018-02-13 Pierwsza pomoc 

Pierwsza pomoc więcej...

2017-11-17 Ogólnopolska Konferencja Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia – 17-18 listopada 2017 r. 

Zakład Higieny i Dietetyki UJ CM, Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia zapraszają na konferencję: “Psychożywieniowe uwarunkowania zdrowia”, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 roku. więcej...

2017-11-01 Święto Zmarłych - pamięci Prezesów PTH 

 W dniu Święta Zmarłych odwiedziliśmy groby Prezesów Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego.  więcej...

2017-10-18 konferencja naukowo – szkoleniowa pod hasłem „Aktualne problemy zdrowia publicznego” w Toruniu 

W dniu 18 października 2017 r. w Toruniu w Centrum Kultury „Dwór Artusa” odbyła się uroczysta konferencja naukowo – szkoleniowa pod hasłem „Aktualne problemy zdrowia publicznego”. Konferencję honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Torunia, pan Michał Zaleski. Patronaty medialne przyjęły: Telewizja Toruń, Dziennik Nowości oraz Radio GRA. więcej...

2017-10-11 V Międzynarodowa Konferencja pt. „BĄDŹ ZDRÓW” 

W dniach 9-10-11 października 2017 roku w Hucisko na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyła się V Międzynarodowa Konferencja pt. „BĄDŹ ZDRÓW” zorganizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Patronat nad Konferencję objął: Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz. więcej...

2017-10-09 V Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” Hucisko - 9-10-11 października 2017 r. 

 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zapraszają na V Międzynarodową Konferencję „BĄDŹ ZDRÓW”, która odbędzie się 9 - 10 - 11 października 2017 roku w Hucisku - Jura Krakowsko-Częstochowska więcej...

2017-10-06 Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

  więcej...

2017-07-27 Zmarł dr Wiesław Jaszczyński 

W dniu 27 lipca zmarł Dr Wiesław Jaszczyński  - lekarz, specjalista epidemiologii i higieny ogólnej oraz medycyny morskiej i tropikalnej. Lekarz portowy, okrętowy, pilot i wykładowca Zakładu Higieny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dwukrotnie powoływany jako Główny Inspektor Sanitarny, w randze wiceministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele w Józefowie (ul. 3 Maja) o godz. 13.00 dnia 7 sierpnia, a pogrzeb na cmentarzu w Józefowie.

Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie więcej...

2017-06-29 XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia" 

XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia” i Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
29 czerwca - 2 lipca 2017 roku, Hotel “Domus Maria”, Ausros Varty g. 12, Wilno, Litwa.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i Sympozjum! więcej...

2017-06-20 Patronat Honorowy PTH - Konferencja PIRB - „MEDICAL DAY” w Warszawie 

Polskie Towarzystwo Higieniczne objęło Patronatem Honorowym konferencję „MEDICAL DAY” organizowaną przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu w dniu 20 czerwca 2017 roku w Warszawie więcej...

2017-05-26 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów - założeniem Konferencji jest prezentacja najnowszych (w tym nowe technologie, leczenie eksperymentalne) aspektów profilaktyki i kompleksowego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów (jednej z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych) w ujęciu naukowym i klinicznym, jak również próba  odpowiedzi na pytania: więcej...

2017-05-18 IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta 

IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse Młodzi Naukowcy – od magistra do habilitanta pod patronatem JM Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Celem IV Międzynarodowej Konferencji Pulsu Uczelni w Opolu jest przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek na temat opracowania i pisania publikacji naukowych, przygotowania dorobku naukowego do oceny, budowania naukowego portfolio, wymiany informacji w lokalnym i międzynarodowym środowisku nauki oraz zarządzania informacją w środowisku nauki pracownikom szkół wyższych, zwłaszcza młodym naukowcom i studentom. Znamienita większość prelegentów pochodzi z zagranicy – z USA, Grecji  i Białorusi. Konferencja skierowana jest ponadto do wydawców czasopism naukowych, bibliotekarzy, przedstawicieli biznesu i wszystkich zainteresowanych wymianą międzynarodowych doświadczeń naukowych, szczególnie w zakresie nauk biomedycznych. Przewidywane efekty to: umacnianie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, wymiana międzynarodowa doświadczeń naukowych, umocnienie postaw ukierunkowanych na zdobywanie nowoczesnej wiedzy oraz podkreślenie znaczenia współpracy  środowiska naukowego, edukacyjnego i gospodarczego. więcej...

  index.php?id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=1 index.php?id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=1 123456789of 9  index.php?id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=3 index.php?id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=9
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa