Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Kontakt
- Statut
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Sylwetki
- Pożegnania
- Kalendarium

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2019-11-15 Konf. „Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa" - Lublin 
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa”
Lublin, 15 listopada 2019 r.

Organizatorzy:  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
więcej...

2019-09-27 Jubileusz 120-lecia PTH 
W dniu 27.09.2019 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, odbył się Jubileusz z okazji 120-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH). W Jubileuszu uczestniczyli członkowie PTH oraz zaproszeni goście.

  więcej...

2019-09-26 Odznaczenia z okazji Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych 


W dniu 26 września 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych
w Polsce, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Odznaczeni zostali:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zdrowia publicznego
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
Janusz DZISKO
Aneta KLIMBERG
Urszula SZTUKA-POLIŃSKA

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Andrzej DYŻEWSKI
Jarosław FOREMNY
Irmina NIKIEL
Andrzej TRYBUSZ
MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Jan BONDAR
Małgorzata DOMAGAŁA-DOBRZYCKA
Anna KAMIŃSKA
Adam SIDOR
MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
Tomasz AUGUSTYNIAK
Monika JARZĘBSKA

za zasługi dla Niepodległej
MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI
Apolonia DOLIŃSKAPrezydent Andrzej Duda z rąk dr n. biol. Anety Klimberg
– Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego
– otrzymał pamiątkową statuetkę Hygei z okazji Jubileuszu
120-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego.


  więcej...

2019-09-24 Obchody 100-lecia Służb Sanitarnych w Opolu 

W dniu 24.09.2019 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce, zorganizowana przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Opolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Panią Violettę Porowską – Wicewojewodę Opolskiego. W trakcie spotkania Pani dr Anna Matejuk – Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, przedstawiła zaproszonym gościom rys historyczny Służb Sanitarnych, a prof. Krzysztof Simon przybliżył współczesne zagrożenia epidemiologiczne. Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, które zostały wręczone przez Pana Ministra Grzegorza Hudzika – Zastępcę Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Panią Violettę Porowską – Wicewojewodę Opolskiego. Prezes PTH Aneta Klimberg i Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Minister Grzegorz Hudzik wręczyli również odznaczenia przyznane przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.

więcej...

2019-09-14 ISKRA PAMIĘCI - Plac Marszałka Piłsudskiego w Warszawie 

„Iskra Pamięci” to patriotyczne wydarzenie, upamiętniające polskich obywateli, w tym oficerów, podoficerów oraz szeregowych Wojska Polskiego, których krew przelano w lasach katyńskich w 1940 r. Celem inicjatywy jest pokazanie, że spuścizna żołnierzy, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny, przetrwała do dziś, że Polska, za którą cierpieli i oddali życie nadal o nich pamięta i pamiętać będzie. Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w godzinach 14:00-21:00. W 80. rocznicę zapalając ponad 20 tysięcy zniczy, tworzących kształt polskiego orła wojskowego według wzoru z 1919 r., połączymy pokolenia i wspólnie oddamy hołd ofiarom. więcej...

2019-05-31 III Konferencja Ogólnopolska "Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia" w Krakowie 

więcej...

2019-05-23 VI Międzynarodowa Konferencja "Medical Science Pulse" w Opolu 

Tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse koncentruje się na problematyce  komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych projektów w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, w tym  aspektów prowadzenia badań i ich upowszechniania w środowisku gospodarczym, zagadnień  prawnych oraz dotyczących własności intelektualnej. Program konferencji obejmuje: obrady plenarne z wykładami naukowymi zaproszonych gości, debatę naukową na bazie prezentowanych referatów, prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class (sesja plakatowa) oraz specjalistyczne warsztaty dla młodych naukowców i studentów. Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.                 więcej...

2019-04-24 Konferencja pt. „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych” w Kielcach 

Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Kielcach wraz z Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym organizuje konferencję pt.: „Szczepię się – chronię zdrowie swoje i innych”, która odbędzie się w dniu 24.04.2019 r. w Hotelu Kongresowym Centrum Biznesu w  Kielcach. Konferencja skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek z terenu woj. świętokrzyskiego. więcej...

2019-04-18  

więcej...

2019-04-08 Światowy Dzień Zdrowia 2019 - Oddział PTH w Szczecinie 

8 kwietnia 2019r w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia 2019. Tym razem imprezie przyświecało hasło „ Popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej". Szczeciński Oddział PTH był jednym z partnerów tej otwartej dla ogółu mieszkańców Szczecina i województwa imprezy, której głównym organizatorem była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczne w Szczecinie. Licznie przybyłe osoby zainteresowane (patrz zdjęcia) mogły wysłuchać krótkich informacji m.in. o nowościach z zakresu mobilnej cyfryzacji, w tym ułatwiającej dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i możliwości pozyskania e-recepty. Czynne były liczne stoiska oferujące nieodpłatne pomiary biomedyczne (np. składu ciała, glukozy we krwi, aparaturowe oceny higieny jamy ustnej), czy prezentujące przedmedyczną pomoc ratującą życie. Młodzieży prezentowano także najnowszy video-klip atrakcyjnie nawiązujący do tematu dopalaczy i narkotyków. więcej...

2019-03-21 PTH objęło patronatem konferencję "Technologie w medycynie" 21 marca 2019r. w Warszawie Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia:
"Technologie w medycynie"
21 marca 2019r., Warszawa
Wstęp wolny
wymagana
REJESTRACJA

 
  więcej...

2019-01-21 VI Międzynarodowa Konferencja „Bądź zdrów” 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zapraszają na VI Międzynarodową Konferencję „BĄDŹ ZDRÓW” z okazji 100-lecia istnienia SŁUŻB SANITARNYCH w Polsce w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 120-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2019 r. w Hotelu Biały Dom, ul. Karola Darwina 50 w Paniówkach k. Gliwic.

Rejestracja
Program Konferencji
więcej...

2018-12-11 konferencja „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” - Lublin 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”
Lublin, 11 grudnia 2018 r.

Organizatorzy:
 Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Lublin
Współorganizatorzy:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


więcej...

2018-11-28 Konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom HIV/AIDS i uzależnieniom - Toruń - CK Filmar 

W dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 11.30 w Centrum Konferencyjnym FILMAR w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45 odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona problemom HIV/AIDS i uzależnieniom. Honorowy patronat nad konferencją przyjął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pan Mikołaj Bogdanowicz. więcej...

2018-11-21 Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” - Kielce 

21 listopada 2018 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” ukazujący problem stosowania substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” widziany oczami młodzieży. Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury wystawiono 9 spektakli według autorskich scenariuszy z dziewięciu szkół ponadpodstawowych z woj. świętokrzyskiego. Przedstawienia miały charakter profilaktyczno-edukacyjny. więcej...

  12345678910of 10  index.php?sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_aktual=149&id_info=3&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=2 index.php?sub_id_info_d=&id_info_o=0&id_aktual=149&id_info=3&id_oddz=23&id_menu_left=78&str_glowna=1&id_typ_obslugi=&wiecej=&aktualnosciPage=10
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa