Brak Foto  

dr hab. n. med. Piotr Tyszko

 

Doktor habilitowany nauk medycznych, kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej w Instytucie Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wykształcenie: Studia na Wydziale Lekarskim AM w Warszawie, dyplom lekarza – 1971. Studia doktoranckie: prakseologia, higiena. International Course on Evaluative
Research and the Organization Of Medical Care – WHO, Centralne Zaoczne Studium Prawne dla Lekarzy, XLII Kurs Zastosowań Matematyki – Instytut Matematyczny PAN.
Doktorat – 1977. Habilitacja – 2010 r.
Specjalizacje: medycyna społeczna, organizacja ochrony zdrowia, medycyna rodzinna, zdrowie publiczne.
Dorobek naukowy: autor ponad 110 prac, redaktor i współautor 3 skryptów i 1 książki, współautor 3 monografii. Zainteresowania naukowe: teoria ochrony zdrowia, planowanie strategiczne, potrzeby zdrowotne, środowiskowe uwarunkowania zdrowia, medycyna rodzinna.
Inna działalność zawodowa: ekspert Polskiego Programu Zdrowie dla Wszystkich w roku 2000 (1987), ekspert i członek zespołu redakcyjnego Narodowego Programu
Zdrowia (1988). Ekspert pilotażowego Projektu Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie, przewodniczący panelu „diagnostyka i terapia społecznie ważnych chorób” (2004); ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020. Przewodniczący Zespołu Zdrowia Publicznego ds. opracowania koszyka świadczeń gwarantowanych. Członek – Sekretarz Rady Sanitarno-Epidemiologicznej IX Kadencji. Ekspert programów operacyjnych  nnowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko. Członek zespołu ekspertów ds. opracowania programu specjalizacji w zakresie zdrowia publicznego. Wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, wykładowca Podyplomowego Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek państwowych komisji egzaminacyjnych w dziedzinie zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej. Lider Opinii Top Medical Trends.