Brak Foto  

dr inż. Jan Sobótka

 

Urodzony w 1952 roku w Gorzowie Wielkopolskim, absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej (magisterium 1976, doktorat 1982). Pracuje w Instytucie Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) od 1976 (na stanowisku adiunkta od 1982). Koordynator programów amerykańskiej fundacji Dreyfus Heath Foundation(DHF) z Nowego Jorku w Polsce od 1992, konsultant i koordynator programów DHF w innych krajach europejskich, Jordanii i Kirgistanie od 1999. Organizator lub współorganizator ponad trzydziestu krajowych i międzynarodowych konferencji, zjazdów i sympozjów.
Aktywność naukowa: Badania nad dezynfekcją wody promieniami ultrafioletowymi i fotoutlenianiem zanieczyszczeń wody. Konstrukcja prototypowych urządzeń do dezynfekcji wody i pomiaru współczynnika absorpcji promieniowania UV. Opracowanie metodologii i materiałów naukowo-dydaktycznych do realizacji programów DHF: „Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia” i „Komunikacja dla Poprawy Zdrowia”. Autor ponad 50 artykułów w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Współpraca naukowa z ośrodkami zagranicznymi:
1986 – 1988 z prof. dr Guenther O. Schenck, Reńsko-Westfalska Akademia Nauk, Instytut Chemii Promieniowania Max-Plancka w Muelheim nad stosowaniem promieni UV do uzdatniania wody, RFN);
1990 – 1993 z Amerykańskim Komitetem do Spraw Ochrony Środowiska (US COPE), (m.in. wizyty w centrach naukowych USA - Harward School of Public Heath, School of Public Heath in Boston, Rogosin Institute in New York, University of Rochester);
1991 – 2006 Inicjator realizacji w Polsce programu „Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia” i koordynator programów Dreyfus Heath Foundation. Programy służą pobudzaniu i wspieraniu aktywności społecznej dla skutecznego rozwiązywania lokalnych problemów zdrowotnych. W okresie ponad 15 lat współpracy zorganizowano w Polsce 18 międzynarodowych konferencji, 40 spotkań powarsztatowych, przygotowano ponad 750 projektów, z czego ponad 450 zostało zakończonych. Uczestnik konferencji naukowych i warsztatowych m.in. w USA, Brazylii, Chinach, Ghanie, Indiach, Indonezji, Jordanii, Kirgistanie, Meksyku, Nigerii, Wielkiej Brytanii i Zambii.
Aktywność dydaktyczna: Autor skryptów z higieny i ochrony środowiska oraz rozdziału pt. Higiena Środowiska w Encyklopedii Zdrowia wydawanej przez PWN (dziewięć wydań), udział w audycjach radiowych i telewizyjnych o stanie higieny wody i wpływie zanieczyszczeń środowiska na zdrowie oraz o realizacji programu DHF w Polsce i na świecie. Wykłady i seminaria w języku angielskim dla studentów English Division Wydziału Lekarskiego WUM z przedmiotów higiena i epidemiologia oraz zdrowie publiczne oraz w języku polskim dla studentów Wydziałów Lekarskiego i Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM.
W Polskim Towarzystwie Higienicznym od 1981 (m.in. sekretarz Oddziału Warszawskiego, wiceprzewodniczący Sekcji Głównej Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, sekretarz generalny i wiceprezes Towarzystwa). Redaktor czasopisma „Heath Information Digest”, wydawanego przez DHF i PTH (1999-2001), z-ca redaktora czasopism „Problemy Higieny”  i „Hygeia” (do roku 2002). Członek Honorowy PTH. Za działalność społeczną odznaczony m.in. „Złotą Syrenką” za zasługi dla m.st. Warszawy i odznaką Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia. Wiceprezes Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych w latach 2000-2002.
Hobby: Licencjonowany instruktor i sędzia szachowy, popularyzator szachów, uczestnik turniejów krajowych i międzynarodowych, autor ponad  30 felietonów o szachach opublikowanych w miesięczniku „Młody Technik” latach 2013-2016.