Brak Foto  

mgr Elżbieta Pendolska

 

Elżbieta Pendolska jest wieloletnim działaczem Polskiego Towarzystwa Higienicznego Oddziału w Legnicy.

Wykazała ogromne zaangażowanie w pracy Towarzystwa. Pełniła funkcję Skarbnika w latach 2002 – 2004. Od 2005 r. piastuje funkcję Przewodniczącej. Organizowała i czynnie uczestniczyła w sześciu konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Legnicy. Konferencje te poruszały zagadnienia związane z wymaganiami z zakresu produkcji żywności, obrotu żywnością oraz prawidłowego żywienia, jak również chorób zawodowych i czynników biologicznych w środowisku życia i pracy.

Czynnie uczestniczyła w spotkaniach organizacji pozarządowych na terenie miasta Legnicy, zacieśniając współpracę pomiędzy organizacjami. Prezentowała działalność Towarzystwa na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Legnicy w 2006 r. i nawiązała współpracę z przedstawicielem The European Public Health Alliance w celu budowania sieci między organizacjami pozarządowymi.

Współorganizowała i realizowała programy edukacyjne dotyczące tematyki uzależnień i AIDS dla młodzieży. Organizowała warsztaty psychoedukacyjne dla pracowników inspekcji sanitarnej i członków towarzystwa. Uczestniczyła w wielu pracach Towarzystwa na rzecz rozwoju higieny, oświaty zdrowotnej i zdrowia publicznego. Dotychczasowa twórcza i owocna praca przyczynia się do efektywnej działalności Oddziału PTH w Legnicy.

W roku 2008 została odznaczona złotą odznaką Polskiego Towarzystwa Higienicznego „Za zasługi dla higieny”.