Polskie Towarzystwo Higieniczne

PTH

Poznaj Polskie
Towarzystwo Higieniczne

Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego oparta jest na tradycjach społecznego  ruchu higienicznego, jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami,  w XIX wieku i opiera się na uniwersalnych wartościach, a w szczególności poszanowaniu praw jednostki, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, rzetelności w wydawaniu fachowych opinii,  prowadzeniu inicjatyw i realizacji programów.

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Aktualności

Publikacje

Tytuł wpisu

Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego oparta jest na tradycjach społecznego  ruchu higienicznego…

Tytuł wpisu

Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego oparta jest na tradycjach społecznego  ruchu higienicznego…

Tytuł wpisu

Działalność Polskiego Towarzystwa Higienicznego oparta jest na tradycjach społecznego  ruchu higienicznego…

Edukacja i Szkolenia