Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-10-11 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem AKTUALNE ZAGROŻENIA ZDROWOTNE w Warszawie 

W dniu 11.10.2016 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (siedziba PAN) odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod hasłem „Aktualne zagrożenia zdrowotne” zorganizowana pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Marka Posobkiewicza.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Higieniczne, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mieliśmy zaszczyt gościć Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Marka Posobkiewicza oraz Zastępcę Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Grzegorza Hudzika. Wśród uczestników znalazło się wielu Wojewódzkich oraz Powiatowych Państwowych Inspektorów Sanitarnych.

Wykład nt. „Holistycznego modelu rehabilitacji osób starszych ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem " przedstawił Pan prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Longina Kłosiewicz-Latoszek z Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, z Instytutu Żywności i Żywienia  im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła, wygłosiła wykład na temat „Długofalowych efektów profilaktyki chorób przewlekłych niezakaźnych”.

„Dopalacze – aktualna sytuacja epidemiologiczna, instrumenty przeciwdziałania” to temat wykładu Pana Tomasza Białasa – Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Dr hab. Aneta Nitsch-Osuch z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mówiła o „Zakażeniach szpitalnych jako aktualnym problemie higieny i zdrowia publicznego”.

Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. Teresa Jackowska z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przedstawiła temat „Szczepienia ochronne dzieci w Polsce: stan aktualny, perspektywy, zagrożenia".

Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników, wywołały żywą dyskusję wśród zebranych. Konferencja skierowana była głównie do środowiska medycznego, cieszyła się dużym powodzeniem. 

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa