Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-11-03 Konferencja: Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne? w Bydgoszczy 

W dniu 3 listopada 2016 r. w Hotelu City w Bydgoszczy odbyła się Konferencja pn. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne?”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski, p. Mikołaj Bogdanowicz. Organizatorami Konferencji byli: Główny Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

Celem Konferencji było przedstawienie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe narkotyki.

Powitania przybyłych gości dokonała prowadząca spotkanie, p. Małgorzata Rogatty (dziennikarka TVP3 i Bydgoskiego Oddziału Telewizji Polskiej, wydawca bocznych wydań „Wiadomości” w TVP1; ponadto głos zabrali: organizator Konferencji, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy – dr. n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak oraz wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – p. Józef Ramlau.
Konferencję wykładem dotyczącym zwalczania zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, rozpoczął PWIS w Bydgoszczy – dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak.
Następnie wykład nt. edukacji w zakresie zagrożeń wynikających z użycia nowych narkotyków w aspekcie programu nauczania studentów wygłosili wspólnie mgr Marek Motyka (Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy) oraz prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Polskie Towarzystwo Higieniczne).
W dalszej części połączone prezentacje dotyczące rozprzestrzeniania się nowych narkotyków i walce z dynamicznym rynkiem wygłosili: Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, p. Krzysztof Stefaniak oraz p. Iwona Motykiewicz z Izby Celnej w Toruniu.
O skutkach zdrowotnych działania nowych narkotyków, diagnostyce zatruć nowymi narkotykami i problemie zatruć z punktu widzenia ratownictwa medycznego mówił dr n. med. Piotr Burda (Krajowy Konsultant ds. Toksykologii Klinicznej).
Kolejną prezentację dotyczącą edukacji o zagrożeniach wynikających z używania nowych narkotyków wygłosiła p. Sylwia Andrzejak z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Konferencję zwieńczył wykład p. Jolanty Metkowskiej, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, nt. przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki używania nowych narkotyków (dopalaczy).

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno ze strony przedstawicieli samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i powiatowego, jak i przedstawicieli podmiotów medycznych, służb mundurowych, władz oświatowych, dyrektorów szkół i nauczycieli, a także pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa kujawsko-pomorskiego. Swoją obecnością zaszczycili m.in.: p. Aleksandra Lusawa (dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia Biostatystyki i Analiz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie), mł. inspektor Artur Malinowski (z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy), p. Artur Krause (Prokurator Okręgowy w Toruniu), p. Artur Kołodziejski (z-ca Prokuratora Okręgowego we Włocławku), JM Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, prof. nadz. Włodzimierz Majewski, JM Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej, ks. dr Marcin Puziak oraz ks. dr Mariusz Kuciński (dyrektor Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy). Na Konferencję licznie przybyli również przedstawiciele lokalnych mediów.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa