Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-10-17 Informacja o nowopowstałych pracowniach w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu 

W dniu 17 października 2016 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Radomiu odbyła się uroczystość otwarcia Pracowni Badań Środków Zastępczych i Pracowni Badań Suplementów Diety.

W czasie inauguracji zaszczycili nas swoją obecnością znamienici Goście: Główny Inspektor Sanitarny – Pan Marek Posobkiewicz, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Pan Krzysztof Murawski, Parlamentarzyści Ziemi Radomskiej: Poseł RP – Pani Anna Kwiecień, Poseł RP – Pan Andrzej Kosztowniak, Poseł RP – Pan Leszek Ruszczyk, Senator RP – Pan Adam Bielan, Wiceprezydent Miasta Radomia – Pan Jerzy Zawodnik oraz dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi GIS – Pan Tomasz Białas.

Oceniając problematykę zagrożeń w szerokim zakresie zdrowia publicznego „Środki Zastępcze i Suplementy Diety” to wyzwanie naszych czasów. Środki zastępcze tzw. dopalacze to problem społeczny i medyczny współczesnego świata. Rynek dopalaczy rozwija się z roku na rok. Nowe substancje psychoaktywne stają się coraz bardziej popularne w kraju i na świecie. Ludzie w różnym wieku sięgają po tego rodzaju substancje, biorą z ciekawości, w ucieczce od problemów dnia codziennego, braku wiary w siebie, biorą bo inni to robią, biorą aby uniknąć konfliktów z rówieśnikami czy też po to, by np. uatrakcyjnić spotkanie. W 2015 r. w Radomiu i w powiecie radomskim odnotowano 123 przypadki zatrucia „dopalaczami”, w większości zatrucia te dotyczyły młodych osób.

PSSE w Radomiu od roku ma nową siedzibę oraz nowoczesne laboratorium ze specjalistycznym sprzętem, dobrze wykształcony i przygotowany personel. Posiada system zarządzania i akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich obywateli – mierząc się z groźnymi dla zdrowia i życia substancjami występującymi w kraju i na świecie podejmuje działania rozszerzając zakres badań w Sekcji Laboratoryjnej Aparatury Specjalnej o Pracownię Badań Środków Zastępczych i Pracownię Badań Suplementów Diety.

PSSE w Radomiu, jako jedyna w Polsce z laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uruchomiła Pracownię Badań Środków Zastępczych. Wykonuje więc badania środków odurzających, psychotropowych, prekursorów i środków zastępczych tzw. „dopalaczy” dla wszystkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na Mazowszu oraz w Polsce, dla Policji, Prokuratury oraz dla klientów indywidualnych.

Badania próbek w postaci: proszków, suszu, płynów, tabletek i kapsułek (z wyłączeniem płynów ustrojowych i innych materiałów biologicznych) wykonywane są z wykorzystaniem metod chromatografii gazowej z detekcją masową (GC-MSD) i spektrometrii w podczerwieni z przystawką ATR (FT-IR).
W ramach Urzędowej Kontroli Żywności oraz dla klientów indywidualnych będziemy wykonywać badania suplementów diety, środków z pogranicza żywności i leków, w zakresie oznaczania zawartości witamin, składników mineralnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych i innych.

Suplementy diety to też chętnie kupowane produkty. Konsumenci powszechnie mylą suplementy diety z lekami. Nieświadomie, w trosce o swoje zdrowie często sięgamy po tego typu środki, z nadzieją że przyspieszą leczenie, usprawnią nasz organizm, poprawią wygląd skóry. Według danych Najwyższej Izby Kontroli w 2015 r. Polacy na suplementy diety wydali ponad 3 miliardy złotych.

Suplementy diety nie są lekami i nie mają właściwości leczniczych – to środki spożywcze. Przyjmowanie ich nie zawsze wychodzi nam na zdrowie, a wręcz mogą nam zaszkodzić.

Stosowane przez pracownię metody i nowoczesne urządzenia pozwalają na szybkie badanie tych substancji. Próbki suplementów diety po przygotowaniu do analizy za pomocą mineralizacji mikrofalowej, badane będą na obecność pierwiastków przy użyciu nowoczesnego spektrometru absorpcji atomowej metodą płomieniową i elektrotermiczną z kuwetą grafitową (FAAS i ETAAS). Zawartość witaminy C po ekstrakcji kwasem metafosforowym, oznaczana będzie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej za pomocą detektora z matrycą diodową (HPLC-DAD). Kwasy tłuszczowe, głównie kwasy omega, po procesie estryfikacji kompleksem trifluorku boru/metanol oznaczane będą metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID). 

„Środki Zastępcze i Suplementy Diety”, to wyzwanie naszych czasów do działań w zakresie zdrowia publicznego.

Sekcja Laboratoryjna Aparatury Specjalnej w PSSE w Radomiu zajmuje się również badaniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodzie metodą chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FL), rozpuszczalników organicznych w powietrzu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID), wychwytu elektronów (GC-ECD) i detekcją masową (GC-MS), badaniem rtęci, metali w wodzie i środowisku pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej metodą płomieniową (FAAS) i z techniką amalgamacji.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
Lucyna Wiśniewska

 

 


 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa