Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2018-11-16 Konferencja "Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa"- Lublin 


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka
– problem współczesnego społeczeństwa
Lublin, 16 listopada 2018 r.

Organizatorzy:  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz specjalistów z zakresu m.in. medycyny, epidemiologii czy biotechnologii. Podczas spotkania będziemy poruszać takie tematy, jak między innymi diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, szczepienia ochronne, przyczyny i skutki epidemii, bioterroryzm, a także konsekwencje migracji.

Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Ideą wydarzenia jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia prac przeglądowych, prezentacji wyników badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich, jak również zaprezentowania zainteresowań naukowych. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących nauki medyczne i pokrewne, zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi chorób zakaźnych i pasożytniczych, a także inspiruje do dalszych badań naukowych.

Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

  • Dr hab. Aneta A. Ptaszyńska – Zakład Botaniki i Mykologii, Instytut Biologii i Chemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Adiunkt w Instytucie Biologii i Biochemii UMCS
    Tytuł wystąpienia: Mikrosporydia – nieznane grzyby.
  • Dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw. UP – Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
    Temat wystąpienia: Alweokokoza- najgroźniejsza zoonoza pasożytnicza w Polsce – aktualny stan epizootyczny i prognozy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-chorobyzakazne.pl/

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa