Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2018-12-11 konferencja „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku” - Lublin 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”
Lublin, 11 grudnia 2018 r.

Organizatorzy:
 Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Lublin
Współorganizatorzy:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.


 

Celem Konferencji będzie prezentacja wyników badań i doświadczeń zawodowych naukowców, pracowników ochrony zdrowia i studentów dotyczących problemów higieny i epidemiologii w kraju i za granicą. Zaproszeni prelegenci wprowadzą uczestników Konferencji w problematykę sytuacji zdrowotnej Polaków, natomiast uczestnicy sesji ustnej i posterowej będą mieli możliwość zaprezentowania wyników badań własnych. Zapraszamy również członków studenckich kół naukowych do wygłoszenia prac w sesji studenckiej.


Prace zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w formie Książki Streszczeń, dodatkowo będzie możliwość publikacji pełnych prac w monografii pokonferencyjnej lub w recenzowanych czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Higieniczne.

 

Tematyka Konferencji:
• Aktualne problemy higieny i epidemiologii w Polsce
• Rola szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom
• Zagrożenia środowiskowe i ich wpływ na zdrowie jednostki i populacji
• Higiena jamy ustnej i choroby narządu żucia
• Nowe zagrożenia biologiczne i ich wpływ na zdrowie
• Choroby odzwierzęce i ich profilaktyka
• Zaburzenia psychiczne i profilaktyka uzależnień
• Higiena żywności i żywienia
• Choroby cywilizacyjne
• Varia

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.konferencja-phie.pl/

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa