Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-10-21 Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa "Aktualne zagrożenia zdrowotne" w Warszawie 

W dniu 21 października 2015 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie (siedziba PAN) odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pn. Aktualne zagrożenia zdrowotne zorganizowana pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Marka Posobkiewicza.

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Higieniczne, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Zakład Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykład nt. Aktualnych problemów obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego wody przedstawił Pan Prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody przy Radzie Sanitarno - Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym.

O Roli Państwowej Inspekcji  Sanitarnej w zwalczaniu zagrożeń zdrowotnych stwarzanych przez „dopalacze” mówił Tomasz Białas - Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Czy suplementy diety służą zachowaniu zdrowia? to tytuł wykładu Pani Prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Kozłowskiej - Wojciechowskiej – Kierownika Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Temat Rola szczepień w zapobieganiu nowotworom przedstawił Pan Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński – Zakład Epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników, wywołały żywą dyskusję wśród zebranych.

Konferencja skierowana była głównie do środowiska medycznego, cieszyła się dużym powodzeniem, zgromadziła ok. 130 uczestników – m. in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego, pracowników naukowych.

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa