Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2020-12-10 .. 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy Higieny i Epidemiologii w XXI wieku”, która odbędzie się w formie stacjonarnej i on-line dnia 10 grudnia 2020 r., w Lublinie. Pomimo trudnego czasu epidemii i wszelkich utrudnień w życiu społecznym i zawodowym które przyniosła, mamy nadzieję iż Konferencja będzie okazją do wymiany poglądów i wyników naszej aktywności na polu naukowym i zawodowym i ich publikacji. Zapraszamy do zapoznania się informacjami zawartymi na stronie Konferencji:
http://www.konferencja-phie.pl/ organizowanej jak poprzednio wraz z Fundacją TYGIEL.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa