Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2012-05-17 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zdrowie publiczne–wybrane aspekty” 

  Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem
„Zdrowie publiczne – wybrane aspekty”

pod patronatem honorowym
Głównego Inspektora Sanitarnego – Pana Przemysława Bilińskiego
i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Pani Ewy Mes

Bydgoszcz 17 maja 2012 r.
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, ul. Toruńska 55-57

Celem konferencji jest przedstawienie wybranych zagrożeń dla zdrowia publicznego, wymiana doświadczeń i poglądów osób zawodowo zajmujących się ochroną i promocją zdrowia.

Organizatorzy:

 1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
 2. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 3. Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
 5. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Wykłady wygłoszą:

 1. prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Katedra Medycyny Społecznej i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „O konieczności implementacji szwedzkiego modelu rehabilitacji narządu wzroku u osób ze zwyrodnieniem plamki żółtej”
 2. prof. dr hab. Waldemar Halota – Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy „Aspekty epidemiologiczne i kliniczne wirusowych zapaleń wątroby typu A i B”
 3. prof. dr hab. Andrzej Zieliński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii „Ognisko epidemiczne wywołane E. coli w Niemczech”
 4. dr n. med. Paweł Grzesiowski – Instytut Profilaktyki Zakażeń „Progam szczepień ochronnych – nowe wyzwania”
 5. dr n. med. Lech Grodzki – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, nowy model leczenia – bliżej zdrowia publicznego”
 6. mgr inż. Tomasz Kulesza – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy „Czy nowoczesna technika rentgenowska pozwala na lepszą ochronę pacjenta”
 7. mgr Bogumiła Drzycimska-Tatka – Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy „Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku”

Komitet naukowy:

 1. prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Katedra Medycyny Społecznej i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 2. dr n. med. Lech Grodzki – Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego
 3. dr n. med. Paweł Grzesiowski – Instytut Profilaktyki Zakażeń
 4. prof. dr hab. Waldemar Halota – Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy
 5. dr hab. n. med. Piotr Tyszko – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Zakład Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
 6. prof. Andrzej Zieliński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii

Komitet organizacyjny:

 1. mgr inż. Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
 2. mgr Hanna Wolska – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 3. mgr Agnieszka Noculak – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
 4. mgr Mariola Wiśniewska – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
 5. mgr Joanna Biowska – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
 6. mgr Jolanta Kusińska – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

Patronat medialny:

rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy – red. Stanisław Gazda

 

 

 

 

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa