Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2012-04-24 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Żywienie a zdrowie" 

Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem
„Żywienie a zdrowie”

pod patronatem honorowym
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Pana Jerzego Kasprzaka

Toruń – 24 kwietnia 2012 r.
Centrum Konferencyjne „Biznes Park” w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114

Organizatorzy:

  1. Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
  3. Urząd Miasta Torunia – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wykłady wygłoszą:

  1. prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny – „Najlepszy model żywienia profilaktycznego, czyli dieta DASH”
  2. mgr Ewa Nowak-Wąsicka – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu – Informacja nt. realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”
  3. mgr Bogumiła Drzycimska-Tatka – Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Bydgoszczy – „Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku” 

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa