Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2016-10-05 IV Międzynarodowa Konferencja "Bądź zdrów" w Hucisku w dniach 3-5.10.2016 r. 

W dniach 3-5 października 2016 r. w Hucisku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” zorganizowana przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Główny Inspektor Sanitarny, p. Marek Posobkiewicz oraz Wojewoda Śląski, p. Jarosław Wieczorek, patronat naukowy: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, patronat medialny: prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Redaktor Naczelny Wydawnictw PTH.

W konferencji uczestniczyło 235 osób, m.in. przedstawiciele służb medycznych z Czech, Niemic, Anglii, Włoch, Państwowi Wojewódzcy oraz Graniczni i Powiatowi Inspektorzy Sanitarni, pracownicy PIS, kadra naukowa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz inni przedstawiciele środowisk medycznych.

Podczas Konferencji odbyły się cztery sesje tematyczne.

W sesji I Uroda ciała i duszy, prowadzonej przez Jarosława Rutkiewicza (PPIS w Bielsku-Białej) oraz Dariusza Nowickiego (PPIS w Częstochowie) przedstawiono następujące wykłady: 1) Zdrowa uroda – Urszula Mendera-Bożek, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny; 2) Mam świadomość jak być zdrowym – Dorota Wodzisławska-Czapla, WSSE w Katowicach; 3) Dermoskopia – co może jeszcze nam zaoferować? – dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach; 4) Immunoonkologia – nowe spojrzenie na leczenie nowotworów – lek. med. Maksymilian Gajda, Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Oddział Onkologii Klinicznej; 5) Fotostarzenie się skóry – dr n. med. Ewa Pierzchała, ŚUM w Katowicach; 6) Suplementy diety w utrzymaniu urody – dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok, Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego, ŚUM w Katowicach; 7) Czy bycie pięknym jest bezpieczne? – dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska, ŚUM w Katowicach; 8) Kosmetyki wspomagające odchudzanie – dr n. med. Magdalena Jurzak, ŚUM w Katowicach; 9) Znaczenie norm europejskich w doborze preparatu dezynfekcyjnego do poszczególnych procedur higienicznych – dr n. med. Michał Zabłocki, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; 10) Technologia, bezpieczeństwo i efektywność chusteczek medycznych – Mr. Falk Messing, Mr. Michael Pfaffenbach.

W sesji II wystąpił psycholog biznesu, p. Jacek Santorski z wykładem: Wskazówki na dobre i złe czasy, Jak żyć żeby nie zwariować, Ciało i charakter, Jak przetrwać w stresie.

Podczas Sesji III Sytuacja epidemiologiczna w dobie zwiększonych migracji ludności, prowadzonej przez p. Zbigniewa Bożeka (PPIS w Gliwicach) oraz Grzegorza Gołdynię (PPIS w Tychach) przedstawiono tematy: 1) Historia brudu i czystości – płk prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski, Dyrektor Biura Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej; 2) Społeczne, polityczne i militarne uwarunkowania kryzysu migracyjnego w Europie – dr hab. Jarosław Tomasiewicz, ŚUM w Katowicach; 3) Choroby zawlekane z terenów pochodzenia uchodźców – prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz, ŚUM w Katowicach; 4) Epidemiologia zakażeń wirusem ZIKA – dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant ds. epidemiologii, NIZP-PZH; 5) Problem uchodźców w UE na przykładzie sytuacji w Czechach – Dr Helena Šebáková, Morawskośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Krajská Hygienická Stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě; 6) Trauma migracji – Margarete Udolf, Niemcy; 7) Komunikacja społeczna w migracji – dr Angela Marchese, Włochy.

W trakcie Sesji IV Bezpieczeństwo żywności, zorganizowanej przez Polski Punkt Koordynacyjny EFSA uczestnicy wysłuchali referatów: 1) Rola EFSA w obszarze bezpieczeństwa żywności i komunikowania o ryzyku – p. Iwona Wiśniewska, kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA, Główny Inspektorat Sanitarny; 2) Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – postęp prac w zakresie profili żywieniowych i listy Pending – p. Paweł Mirosz, Polski Punkt Koordynacyjny EFSA; 3) Ocena bezpieczeństwa substancji dodatkowych przez EFSA – p. Joanna Gajda-Wyrębek, NIZP-PZH; 4) Suplementy diety – korzyści czy zagrożenia dla zdrowia – dr hab. n. med. Renata Polaniak, Zakład Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego, ŚUM w Katowicach; 5) System powiadamiania ratunkowego 112 – p. Tomasz Michalczyk, Dyrektor Wydziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Śląski Urząd Wojewódzki.

Wszystkie przedstawione wykłady w trakcie 3-dniowej Konferencji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy Konferencji mogli również skorzystać z bezpłatnych badań dermatoskopowych znamion.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa