Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2018-11-21 Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” - Kielce 

21 listopada 2018 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem: „Dopalacze – ryzykujesz życiem” ukazujący problem stosowania substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy” widziany oczami młodzieży. Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury wystawiono 9 spektakli według autorskich scenariuszy z dziewięciu szkół ponadpodstawowych z woj. świętokrzyskiego. Przedstawienia miały charakter profilaktyczno-edukacyjny.

Organizatorzy Przeglądu:
Polskie Towarzystwo Higieniczne i Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Współorganizator:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Patronat honorowy:
Główny Inspektor Sanitarny – Jarosław Pinkas i Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek

Patronat medialny:
TVP3 Kielce
Radio Kielce
Echo Dnia

Sponsorzy:
Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Kielce Sp. z o.o.
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna
Buskowianka Zdrój

Zespoły konkursowe oceniała Komisja Konkursowa w składzie:

 • Dr n. biol. Aneta Klimberg – Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego;
 • Prof. Jerzy T. Marcinkowski - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego;
 • Tomasz Białas – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, Główny Inspektorat Sanitarny;
 • Ewa Ziemkiewicz – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach;
 • Radosław Gruss – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie;
 • Marzanna Kostecka-Biskupska – metodyk Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;
 • Artur Anyż – założyciel Teatru Zbożowego w Kielcach;
 • Asp. szt. Paweł Sieczkowski - specjalista z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach;
 • Bożena Zielińska – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach

Laureaci konkursu:
I miejsce: Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie
II Miejsce: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach
III miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach

Wyróżnienia otrzymało 6 szkół:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Marii  Skłodowskiej-Curie w końskich
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Św.
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
 • Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Sędziszowie
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

Najlepszy scenariusz: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach
Nagroda za  osobowość sceniczną: Martyna Farys, Katolickie Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Św.
Nagroda za kreację aktorską: Jakub Kozieł, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.

I miejsce:  Nagroda Główna 1000 zł  - ufundowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego
II miejsce: Nagroda stół do tenisa stołowego z zestawem piłek i rakietek  – ufundowana przez  Wojewodę Świętokrzyskiego
III miejsce: Zestaw do boksu: worek bokserski  + 2 pary rękawic

Pozostali uczestnicy otrzymali zestawy piłek. Zespoły teatralne otrzymały oprócz nagród rzeczowych pamiątkowe puchary i statuetki oraz dyplomy.

Serdecznie dziękujemy aktorom i opiekunom za wysiłek, pracę oraz zaangażowanie włożone w przygotowanie spektakli.

 

Iwona Szałabska

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa