Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2019-09-27 Jubileusz 120-lecia PTH 
W dniu 27.09.2019 r. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, odbył się Jubileusz z okazji 120-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH). W Jubileuszu uczestniczyli członkowie PTH oraz zaproszeni goście.

 

 

 

 

Zebrani wysłuchali wykładu prof. Jerzego T. Marcinkowskiego (wiceprezesa PTH) o 120-letniej historii PTH. W dalszej kolejności prof. Małgorzata Kowalska (sekretarz PTH) wskazała ‘Wyzwania dla przyszłych pokoleń’, z jakimi przyjdzie zmierzyć się w niedalekiej przyszłości. Doktor Małgorzata Pośniak i dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska (CIOP) przedstawili zadania realizowane w ramach Europejskiej kampanii informacyjnej i jej edycji krajowej pod hasłem ‘Substancje niebezpieczne pod kontrolą’. Paweł Kaczmarczyk z Rady Fundacji Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Żywności omówił zasady bezpieczeństwa żywności, a prof. Krystyna Gutkowska (Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW) poinformowała o wprowadzonym Systemie Jakości – Certyfikowanym Produkcie jako elemencie edukacji rynku.
W czasie Jubileuszu dr Kazimierz Dragański (Prezes PTH w kadencji 2006-2010) otrzymał z rąk prof. Jerzego T. Marcinkowskiego (wiceprezesa PTH) i prof. Emilii Kolarzyk (wiceprezes PTH) tytuł Prezesa Honorowego PTH.
W drugiej części Jubileuszu zasłużeni członkowie PTH otrzymali odznaczenia przyznane przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTH w dniu 13 maja 2019 r.
Srebrną odznaką za zasługi dla higieny odznaczono 32 osoby, a Złotą przyznano 56 osobom; odznaczenia wręczył zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Minister Grzegorz Hudzik oraz Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego płk. lek. med. mgr. farm. Tadeusz Nierebiński.
Srebrną odznakę honorową PTH przyznano 15 zasłużonym członkom PTH, a kolejnych 25 odznaczono Złotą odznaką honorową PTH. Odznaczenia wręczała dr Aneta Klimberg (Prezes PTH) oraz prof. Jerzy T. Marcinkowski (wiceprezes PTH).
Jubileusz zakończył się pamiątkowym zdjęciem wszystkich osób uczestniczących w Jubileuszu, po którym uczestnicy udali się do siedziby PTH (ul. Karowa 31) na poczęstunek.
W organizacji Jubileuszu wsparli nas:

 

GALERIA ZDJĘĆ DO OBEJRZENIA I/LUB POBRANIA

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa