Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2010-05-18 Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Higienicznego 

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, wraz z jego Prezydium uprzejmie informują, że w czasie Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Higienicznego, które odbyło się dnia 18 maja 2010 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, przy ul. Karowej 31 w Warszawie, wybrano na kadencję 2010-2014 nowe władze Towarzystwa.

W wyniku ukonstytuowania się Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego – funkcje w Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego objęli:
 • prof. Jerzy T. Marcinkowski – prezes ZG PTH, członek Prezydium ZG PTH, przewodniczący Oddziału PTH w Poznaniu
 • mgr Hanna Wolska – wiceprezes ZG PTH, członek Prezydium ZG PTH, przewodnicząca Oddziału PTH Toruńsko-Włocławskiego
 • dr med. Andrzej Wojtyła – wiceprezes ZG PTH, członek Prezydium ZG PTH, członek Zarządu Oddziału PTH Mazowieckiego
 • dr med. Przemysław Biliński – sekretarz ZG PTH, członek Prezydium ZG PTH, członek Zarządu Oddziału PTH Mazowieckiego
 • dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak – zastępca sekretarza ZG PTH, członek Prezydium ZG PTH, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału PTH w Poznaniu
 • dr n. biol. Aneta Klimberg – skarbnik ZG PTH, członek Prezydium ZG PTH, wiceprzewodnicząca i sekretarz Oddziału PTH w Poznaniu
 • dr med. Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn – z-ca skarbnika ZG PTH, członek Prezydium ZG PTH, przewodnicząca Oddziału PTH Mazowieckiego
 • dr med. Maciej Bobkowski – członek Prezydium ZG PTH, członek Zarządu Oddziału PTH Mazowieckiego
 • prof. Andrzej Grzybowski – członek Prezydium ZG PTH, przewodniczący Oddziału PTH w Łodzi
 • prof. Emilia Kolarzyk – członek Prezydium ZG PTH, przewodnicząca Oddziału PTH w Krakowie
 • dr med. Piotr Tyszko – członek Prezydium ZG PTH, członek Oddziału PTH Mazowieckiego
W skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego wchodzą ponadto nw. wybrani delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz Przewodniczący Oddziałów Terenowych Polskiego Towarzystwa Higienicznego:
 • mgr Joanna Biowska – członek ZG PTH, członek Zarządu Oddziału PTH Toruńsko-Włocławskiego
 • mgr inż. Kazimierz Brzeski – przewodniczący Oddziału PTH w Szczecinie
 • mgr Małgorzata Czerwińska – przewodnicząca Oddziału PTH w Olsztynie
 • dr med. Jan Ejsmont – przewodniczący Oddziału PTH w Gdańsku
 • prof. Jan Karczewski – przewodniczący Oddziału PTH w Białymstoku
 • mgr Wiesław Kulik – przewodniczący Oddziału PTH w Koszalinie
 • mgr Jolanta Labiś – członek ZG PTH, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału PTH w Olsztynie
 • dr Zygmunt Murowaniecki – członek ZG PTH, członek Oddziału PTH w Łodzi
 • mgr Elżbieta Pendolska – przewodnicząca Oddziału PTH w Legnicy
 • mgr Elżbieta Socha-Stolarska – członek ZG PTH, wiceprzewodnicząca Oddziału PTH w Kielcach
 • mgr Anna Stańczak – członek ZG PTH, sekretarz Oddziału PTH w Kielcach
 • dr med. Jolanta Świderska-Kopacz – przewodnicząca Oddziału PTH w Gorzowie Wlkp.
 • dr med. Danuta Wróbel – przewodnicząca Oddziału PTH w Opolu
 • dr. med. Paweł Zienkiewicz – członek ZG PTH, członek Oddziału PTH w Szczecinie
Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Higienicznego ukonstytuowała się w następującym składzie:
 • lek. med. Jerzy Staszczyk – przewodniczący, przewodniczący Oddziału PTH w Kielcach
 • mgr Romuald Kozak – z-ca przewodniczącego, wiceprzewodniczący Oddziału PTH Toruńsko-Włocławskiego
 • mgr Paweł Gilewski – sekretarz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału PTH w Poznaniu
 • mgr Urszula Modrak – członek, członek Oddziału PTH w Opolu
 • mgr Maria Popiel – członek, członek Oddziału PTH w Gorzowie Wielkopolskim

 
 
Prezes
 
 
Polskiego Towarzystwa Higienicznego
 
 
Prof. BSW dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa