Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2011-09-29 "Aktualne zagrożenia zdrowotne" 

            W dniu 28 września 2011 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej 31 w Warszawie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa p.t.: „Aktualne zagrożenia zdrowotne.”

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz oraz Główny Inspektor Sanitarny Pan Przemysław Biliński.
Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Higieniczne, współorganizatorami byli: Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Zakład Opieki Zdrowotnej Instytutu Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Polskie Centrum Promocji Miedzi.
 
            Konferencję otworzył Profesor Jerzy T. Marcinkowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Profesor przedstawił krótki rys historyczny Polskiego Towarzystwa Higienicznego. Zaprezentował kwartalniki wydawane przez Towarzystwo – „Problemy Higieny i Epidemiologii” oraz „Hygeia Public Health”.
 
W dalszej części spotkania wygłoszono następujące wykłady:
-        dr Izabela Kucharska – Dyrektor Departamentu Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi Głównego Inspektoratu Sanitarnego: „Zakażenia szpitalne wyzwaniem dla Inspekcji Sanitarnej”
-        dr n. med. Paweł Grzesiowski – Dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Konsultant w zakresie zakażeń szpitalnych: „Szpitalne patogeny alarmowe – aktualna sytuacja”
-        dr n. med. Paweł Stefanoff – Kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: „Czy choroby zakaźne przestały być zagrożeniem dla zdrowia?”
-        dr inż. Bożenna Toczyłowska – Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych
i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie: „Zwalczanie
i zapobieganie skażeniom pałeczkami Legionella w instalacjach wodnych
w eksploatowanych budynkach”
-        mgr inż. Piotr Jurasz – Dyrektor Programowy Polskiego Centrum Promocji Miedzi
we Wrocławiu: „Przeciwdrobnoustrojowe stopy miedzi w profilaktyce zakażeń szpitalnych”
 
            Podsumowując konferencję Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego – Hanna Wolska – podkreśliła jej znaczenie ze względu, przede wszystkim, na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla pracowników ochrony zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w niej członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, pracownicy inspekcji sanitarnej (wśród nich wielu państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych), przedstawiciele uczelni medycznych i towarzystw naukowych.
Hanna Wolska wyraziła nadzieję, że organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie stanie się tradycją.
 
 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa