Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2013-05-20 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

Zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową dotyczącą zdrowia publicznego i zagrożeń transgranicznych

Konferencja odbędzie się w dniach 20-22 maja 2013 r. w Piszu
Patronat nad nią objęli:
Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski
Polskie Towarzystwo Higieniczne
 
Udział w konferencji zadeklarowali przedstawiciele służb medycznych i sanitarnych Litwy, Rosji, Ukrainy i Gruzji
 
 
 
 
Organizatorzy konferencji:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Przemysłowej w Olsztynie
Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Olsztynie
 
Komitet naukowy:
 
 1. Prof. dr n. med. Józef Knap - Przewodniczący
 2. Prof. dr n. med. Waleria Hryniewicz
 3. Prof. dr n. med. Maria Borawska
 4. Prof. dr n. med. Sławomir Pancewicz
 5. Prof. dr n. med. Jan Karczewski
 6. Prof. dr n. med. Włodzimierz J. Musiał
 7. Prof. dr n. med. Jerzy T. Marcinkowski
 
Patronat Medialny:
 
 • Telewizja TVP Olsztyn
 • Radio Olsztyn
 
Ramowy program konferencji:
 
 1. Nadciśnienie tętnicze - leczenie, profilaktyka.
 2. Medycyna podróży.
 3. Choroby cywilizacyjne.
 4. Choroby zakaźne.
 5. Żywność - zagrożenia zdrowotne.
 6. Aktualne problemy medycyny pracy.
 
Szczegółowy program konferencji prześlemy w późniejszym terminie. Za udział w konferencji przewidziane są punkty edukacyjne dla lekarzy (około 15 ) i diagnostów laboratoryjnych (około 20).
 
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dotycząca chorób zakaźnych i innych zagrożeń transgranicznych
Pisz, 20-22 maja 2013 r.
 
Zgłoszenie uczestnictwa - kliknij tutaj

Informacje dodatkowe:

Miejsce konferencji:
Hotel Nad Pisz
 
ul. Ratuszowa 13, 12-200 Pisz
 
tel.: (087) 423-32- 53; fax: (087) 423-31-76
 
e-mail: hotelnadpisa@post.pl
 
 
Biuro organizacyjne:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 
12-200 Pisz, ul. Warszawska 5
 
(87) 423-23-78
 
e-mail: psse.pisz@sanepid.olsztyn.pl
 
Opłatę w wysokości 150 zł za udział w konferencji szkoleniowej w dniach 20-22 maja 2013 r. należy wpłacić do 15 kwietnia 2013 r. na rachunek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, ul. Warszawska 5.
Bank NBP o/Olsztyn nr rachunku 30 1010 1397 0083 7022 3100 0000 z dopiskiem „Konferencja szkoleniowa + imię i nazwisko” oraz dane do faktury:
 • imię i nazwisko
 • nazwa instytucji
 • kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer lokalu
 • telefon, fax
 • NIP instytucji
 
Opłata rejestracyjna pokrywa:
 • koszty organizacyjne
 • materiały szkoleniowe (streszczenia prac naukowych)
 • certyfikat
 
Opłata rejestracyjna nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Rezerwacja hotelu we własnym zakresie.
 
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w Hotelu nad Pisą w Piszu ul. Ratuszowa 13 wynosi 490 zł (w pokoju jednoosobowym) i 410 zł (w pokojach dwu- i trzyosobowych). Organizator dysponuje ograniczoną ilością pokoi jednoosobowych, przydzielane będą w kolejności rezerwacji.
 
Zgłoszenie uczestnictwa, streszczenie prac prosimy przesłać do 15 kwietnia 2013 r. na adres biura organizacyjnego:
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
12-200 Pisz, ul. Warszawska 5
tel. (87) 423-23-78, fax (87) 423-27-80
e-mail: psse.pisz@sanepid.olsztyn.pl
 
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji organizator nie przewiduje zwrotu kosztów.
 
Patronat honorowy:
 
Główny Inspektor Sanitarny
 
 
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 
 
 
 Polskie Towarzystwo Higieniczne
 
 
 
Patronat medialny:
 
Telewizja TVP Olsztyn
 
 
 
Radio Olsztyn
 
 
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
tel. 89 524 83 00, e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa