Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2013-10-07 Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 7- 8 października 2013 roku w Hucisku 

  

ZAPROSZENIE

 Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
oraz
Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski

Zapraszają na Międzynarodową Konferencję
„BĄDŹ ZDRÓW”

Konferencja odbędzie się
7- 8 października 2013 roku
w Hucisku - Jura Krakowsko-Częstochowska

 Patronat nad Konferencją objął:
Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz

Udział w konferencji zadeklarowali przedstawiciele służb medycznych
z Czech, Niemiec i Szwecji

 

Komitet naukowy:

 • Prof. dr n. med. Jerzy T. Marcinkowski
 • Prof. dr hab. n. med.  Barbara Markiewicz-Zachorska
 • Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
 • Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska–Niedworok
 • Prof. dr hab. Jan Ślężyński
 • Dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik

 Ramowy Program Konferencji:

 Projekt „Zdrowe dziecko - zdrowy dorosły - zdrowa rodzina” – „Żywienie na wagę zdrowia”
– Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. Grzegorz Hudzik
Wystąpienia zaproszonych gości.

Sesja I
Żywienie dzieci i młodzieży
Prowadzenie sesji: dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok 

 1. Ocena jadłospisów realizowanych w placówkach oświatowych na terenie województwa śląskiego - dr n med. Beata Całyniuk – Zakład Żywienia Człowieka Śląski Uniwersytet Medyczny
 2. Bezpieczne i czyste ręce – Plus dla Ciebie. Nowe potrzeby. Nowe wyzwania – Grzegorz Łagan
 3. Przez żołądek do serca – psychoprofilaktyka zaburzeń odżywiania –dr n. hum. Monika Bąk-Sosnowska Zakład Psychologii Śląski Uniwersytet Medyczny, Gabinet PRIMODIUM w Katowicach
 4. Wiem co jem –Prof. dr hab. n med. Barbara Markiewicz-Zachorska
 5. Warsztaty aktywności ruchowej „Trzymaj formę” – Prof. dr hab. Jan Śliżyński Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Sesja II
Zdrowie psychiczne
Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta 

 1. Alkoholowy zespół płodowy FAS – Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
 2. Uzależnienia i urazy psychiczne u dzieci i młodzieży jako skutek rodzicielskiej przemocy – mgr Małgorzata Udolf – Niemcy

Sesja III
Nauczanie o nowotworach
Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta 

 1. Profilaktyka nowotworów o etiologii wirusowej– Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
 2. Nowotwory złośliwe najpoważniejszy problem zdrowia publicznego w Polsce na przykładzie raka gruczołu krokowego – Lek. Piotr Wojcieszek. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
 3. Rola samobadania skóry we wczesnym wykrywaniu czerniaka – lek. Maksymilian Gajda, dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek
 4. Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej będące konsekwencją oceny ryzyka najczęściej występujących nowotworów złośliwych na Śląsku Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – mgr Dorota Wodzisławska-Czapla

Sesja IV
„Działajmy razem”
Prowadzenie sesji: mgr Mirosława Malara Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego 

 1. Zakażenia i choroby zakaźne przenoszone drogą pokarmową  u osób zamieszkujących województwo śląskie –lek. Grzegorz Hudzik
 2. Zamgławianie obiektów użyteczności publicznej jako metoda walki z Clostridium difficle – Wojciech Sygit
 3. Pielęgniarstwo epidemiologiczne gwarantem prewencji zakażeń szpitalnych –dr n med. Beata Ochocka Konsultant Krajowy ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
 4. Mobilne urządzenia do laminarnego nawiewu na blokach operacyjnych – Marco Baroni Szwecja
 5. Zanieczyszczenia powietrza, a zdrowie – MU dr Helena Šebàkovà Krajskà Hygienickà Stanice Moravskoslezskeho kraje
 6. Problemy chorób zakaźnych w województwie morawsko-śląskim – MU dr Irena Martinkovà Krajskà Hygienickà Stanice Moravskoslezskeho kraje
 7. Etiopatologia chorób przenoszonych przez kleszcze – dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik 

Szczegółowy program konferencji prześlemy w późniejszym terminie 

>> ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA <<

Informacje dodatkowe:

Miejsce konferencji: Ośrodek Wypoczynkowy Orle Gniazdo Hucisko
ul. Orle Gniazdo 20 tel.: 34 321 73 77, GPS N:50o 35'' 17'' E: 19o 31'' 19''

Organizator: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, (32) 351-23-15, e-mail: wsse.katowice@pis.gov.pl

Opłatę w wysokości 100 zł za udział w konferencji w dniach 7-8 października 2013 r. należy wpłacić do 15 września 2013 r. na rachunek Polskiego Towarzystwa Higienicznego Oddział Śląski Bank Ochrony Środowiska o/Katowice nr rachunku 28 1540 1128 2112 9131 2846 0001 z dopiskiem "Konferencja BĄDŹ ZDRÓW + imię i nazwisko" oraz dane do rachunku:

 • imię i nazwisko
 • nazwa instytucji
 • kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer lokalu 
 • telefon, fax

Opłata konferencyjna pokrywa:

 • koszty organizacyjne
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

Opłata rejestracyjna nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodku Wypoczynkowym Orle Gniazdo Hucisko
ul. Orle Gniazdo 20; Włodowice 42-421, wynosi:

 • 1 nocleg (7/8.10.2013 r.) w pokoju jednoosobowym - 350 zł; dwuosobowym - 300 zł; trzyosobowym - 300 zł.
 • 2 noclegi (6/7 i 7/8.10.2013 r) w pokoju jednoosobowym - 450 zł; dwuosobowym - 400 zł; trzyosobowym - 400 zł.

Płatność za noclegi i wyżywienie należy wpłacić do 15 września 2013 r. na konto Ośrodka Wypoczynkowego Orle Gniazdo w Hucisku: nr konta 03 8006 0000 0016 7989 2000 0001
Organizator dysponuje ograniczoną ilością pokoi jednoosobowych, przydzielane będą w kolejności rezerwacji.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa