Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-10-05 III Międzynarodowa Konferencja „BĄDŹ ZDRÓW” 

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Higienicznego zapraszają na III Międzynarodową Konferencję „BĄDŹ ZDRÓW”, która odbędzie się 5 - 6 - 7 października 2015 roku w Hucisku - Jura Krakowsko-Częstochowska

Patronat honorowy nad Konferencją objął:
Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz

Patronat naukowy:
JM Rektor SUM Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Patronat medialny:
Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski Redaktor Naczelny Wydawnictw PTH

Komitet naukowy:

  • Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
  • Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn
  • Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
  • Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz
  • Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
  • Dr hab. n. med. Ewa Marchwińska-Wyrwał
  • Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska
  • Dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik

za pełny udział w konferencji uczestnicy otrzymają 18 punktów edukacyjnych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2014 r. w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.)

Program Konferencji

I dzień 5.10.2015 r. – poniedziałek 

10.00 - 10.30

Otwarcie konferencji, powitanie gości - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik

Wystąpienia zaproszonych gości

Sesja I
Zaszczep w sobie chęć szczepienia
Prowadzenie sesji: dr. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Epidemiologii

10.30 - 11.00

„Zaszczep w sobie chęć szczepienia” w województwie śląskim - Grzegorz Hudzik - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

11.00 - 11.45

Czy potrzebujemy nowych szczepionek do realizacji starych celów w zapobieganiu chorobom u dzieci? - Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn - Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

11.45 - 12.15

NOP w nadzorze epidemiologicznym - dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Epidemiologii

12.30 - 12.50

Problematyka obowiązkowych szczepień w Republice Czeskiej - MUDr. Helena Šebáková - Morawskośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - Krajská Hygienická Stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

12.50 - 13.20

Zmiany w prawie farmaceutycznym dot. preparatów szczepionkowych - dr n. farm. Izabela Majewska - Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

13.20 - 13.40

Komu, kiedy i jak ułożyć indywidualny program szczepień - dr n. med. Hanna Czajka - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie

13.40 - 14.00

Służba Medycyny Pracy a Państwowa Inspekcja Sanitarna - dr n. med. Ryszard Szozda - Przewodniczący o/ śląskiego PTMP i Przewodniczący Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego ŚIL.

Sesja II
Mam świadomość jak być zdrowym - Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i zdrowie
Prowadzenie sesji: dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Sesja zorganizowana przy współpracy z Fundacją „Gwiazda Nadziei”

15.00 - 15.45

Wykrywanie i leczenie jako droga do eliminowania problemu zakażeń HCV w Polsce – Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak – Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, członek Grupy Ekspertów HCV.

15.45 - 16.00

Mam świadomość jak być zdrowym - Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i zdrowie - mgr Beata Kempa - WSSE w Katowicach

16.00 - 16.45

Analiza zużycia i kosztów preparatów do higieny w gabinecie sektora piękna - mgr zdrowia publicznego, kosmetolog Beata Zalewska

16.45 - 17.15

Opatrunki aktywne wspomagające gojenie ran skóry - dr n. med. Magdalena Jurzak - Zakład Kosmetologii Katedra Kosmetologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Diagnostyki Laboratoryjnej w Sosnowcu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

17.15 - 17.45

Nowotwory skóry - lek. med. Maksymilian Gajda - Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej Oddział Onkologii Klinicznej

 

II dzień 6.10.2015 r. - wtorek

Sesja III
Hasło Światowego Dnia Zdrowia: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Prowadzenie sesji: dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

9.30 - 10.00

Wspólne działania państw Unii Europejskiej skierowane przeciwko otyłości u dzieci - dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10.00 - 10.30

Metody badań sposobu żywienia stosowane w zakładach żywienia zbiorowego - dr n. med. Beata Całyniuk - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

10.30- 11.00

Infection control in hospitals - Paul Swinney - Chief Executive Director w firmie Tristel, UK.

11.30 - 12.00

Roztocze - szkodniki żywności - Prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

12.00 - 12.30

Szkodniki żywności - owady - mgr Dorota Wodzisławska-Czapla - WSSE w Katowicach

12.30 - 13.00

Czy monitorowanie jakości gleb daje gwarancję bezpiecznych upraw? - dr hab. n. med. Ewa Marchwińska-Wyrwał - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

13.00 - 13.30

Środowiskowe zagrożenia zdrowia i możliwość redukcji ryzyka - dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

III dzień 7.10.2015 r. - środa

Sesja IV
Sesja czesko-polska
Prowadzenie sesji: dr n. med. Mirosława Malara
Konsultant Wojewódzki ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

9.30 - 9.50

Poziom żywienia w czeskim szkolnictwie - MVDr. Michaela Pavelková - Krajská Hygienická Stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

9.50 - 10.10

Doświadczenia Państwowej Inspekcji sanitarnej w nadzorze nad suplementami diety - dr n. med. Jarosław Rutkiewicz - PPIS w Bielsku-Białej

10.10 - 10.30

Nadzór nad jakością kąpielisk w woj. MŚ i RC - MVDr. Radim Mudra - Krajská Hygienická Stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

10.30 - 10.50

Etykieta informacją dla klienta - mgr Ewa Turek - WSSE w Katowicach

10.50 - 11.10

Legionelozy okiem epidemiologa i pracownika Higieny Komunalnej - MUDr. Irena Martinková, MVDr. Radim Mudra - Krajská Hygienická Stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

11.10 - 11.30

Clostridium difficile - mgr Renata Cieślik-Tarkota - WSSE w Katowicach

11.30 - 11.50

Ocena stopnia zagrożenia w środowisku pracy i choroby zawodowe w RC i woj. MŚ - RNDr. Jiří Urbanec - Krajská Hygienická Stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

11.50 - 12.10

Działania przeciwepidemiczne podjęte w związku z zawleczeniem E. coli NDM+ (New Dehi metallo-beta-lactamase) - lek. med. Zbigniew Cebo - PPIS w Sosnowcu

12.10 - 12.30

Dyskusja, zakończenie konferencji

REJESTRACJA UCZESTNICTWA

http://www.wsse.katowice.pl/

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa