Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2015-09-26 Uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu 

W dniu 26 września 2015 r. w Radomiu w 60. rocznicę istnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu zorganizowane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie przy współudziale Polskiego Towarzystwa Higienicznego w Warszawie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Premier Rządu Polskiego Pani Ewa Kopacz, Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz, Wicewojewoda Mazowiecki Pan Dariusz Piątek, Wicemarszałek Mazowsza Pan Leszek Ruszczyk, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Epidemiologii Pani Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn, Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego Pan prof. Jerzy Marcinkowski, senatorowie i posłowie, duchowni, władze powiatowe, gminne oraz miasta Radomia na czele z Panem Prezydentem Radosławem Witkowskim, państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni województwa mazowieckiego, komendanci i przedstawiciele służb mundurowych województwa, powiatu i miasta, dyrektorzy szpitali Radomia i powiatu radomskiego oraz inni zaproszeni goście.

Uroczystość została rozpoczęta mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Po mszy świętej w nowej siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odbyły się wystąpienia oficjalnych gości. Wszystkich zebranych gości powitała Pani Lucyna Wiśniewska Dyrektor PSSE w Radomiu i Pani Maria Pawlak Dyrektor WSSE w Warszawie.

Oficjalnego otwarcia nowej siedziby PSSE dokonała Pani Premier Ewa Kopacz. W swoim przemówieniu podkreśliła, że Inspekcja Sanitarna jest największą instytucją zdrowia publicznego, działa w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki, m.in. skutecznie walczy z dopalaczami. PSSE poszerzy swoją działalność o badanie dopalaczy. Będzie to jedyny sanepid w Polsce z możliwością ich wykonywania. Problem dopalaczy pojawia się u coraz młodszej młodzieży, u dzieci. Od początku 2015 r. inspekcja sanitarna wraz z funkcjonariuszami policji w Radomiu zabezpieczyła ok. 3000 podejrzanych produktów. Stacja będzie wykonywać badania z nadzoru, ale także na zlecenie zaniepokojonego rodzica. Sprzęt specjalistyczny w pracowni dopalaczy będzie mógł być wykorzystany do innych badań specjalistycznych. Laboratorium rozszerzy działalność również o badanie suplementów diety i grzybów środowiskowych.

Również Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie inspekcji sanitarnej działającej na rzecz zdrowia publicznego.

Pani Lucyna Wiśniewska Dyrektor PSSE w Radomiu, dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej siedziby, a w szczególności Pani Premier, która jeszcze jako Minister Zdrowia pomagała w pozyskiwaniu funduszy. Dziękowała również Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu za pomoc w realizacji pracowni dopalaczy.

Po inauguracji nastąpiło przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9D. Po uroczystym przecięciu wstęgi, poświęceniu obiektu była możliwość obejrzenia stacji dla chętnych i ciekawych.

Po zakończeniu oficjalnej części w nowym budynku, dalszy ciąg uroczystości był kontynuowany
w Ośrodku Edukacyjnym Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko. W ośrodku tym, kolejnym punktem programu był bardzo interesujący wykład Pana prof. Jerzego Marcinkowskiego związany z obchodami 60 rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Następnie była prezentacja multimedialna „historii radomskiego sanepidu” przedstawiona  przez Panią Lucynę Wiśniewską Dyrektor PSSE w Radomiu.

Odczytano listy gratulacyjne od przedstawicieli władz i instytucji związanych z działalnością inspekcji sanitarnej. Goście oraz pracownicy sanepidu złożyli na ręce Pani Lucyny Wiśniewskiej Dyrektor PSSE
w Radomiu i Pani Marii Pawlak Dyrektora WSSE w Warszawie podziękowania za trud pracy włożonej w powstanie nowej siedziby Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Radomiu oraz życzyli owocnej pracy na dalsze lata.

Dzień uroczystego otwarcia, to było szczególne święto dla radomskiego sanepidu, gdyż była to siódma przeprowadzka, ale pierwsza do własnego lokalu.

Uroczystość zakończono uroczystym obiadem.

                                                                  

 

Lucyna Wiśniewska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Radomiu

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa