Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2017-06-29 XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia" 

XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia” i Sympozjum “Wileńszczyzna wczoraj, dziś, jutro”
29 czerwca - 2 lipca 2017 roku, Hotel “Domus Maria”, Ausros Varty g. 12, Wilno, Litwa.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji i Sympozjum!


Wielodyscyplinarna Konferencja jest powołana by budzić synergię naukowców, pisarzy i artystów realizujących ogólne ideały humanizmu. Sympozjum zaś pochyla się nad realizacją tychże ideałów w wybranym szczególnym regionie.
SEKCJE: *1 - Wartości duchowe i wiara; *2 - Historia; sztuka i literatura; językoznawstwo; *3 - Edukacja, psychologia i środki masowego przekazu; *4 - Matematyka, informatyka, fizyka i inżynieria; *5 - Ekonomia, polityka, bezpieczeństwo i prawo; *6 - Zdrowie i nauki o życiu.
ROCZNICE: Gdzie jesteśmy 600 lat po Konklawe w Konstancji, 200 lat po odejściu Tadeusza Kościuszki?
Rocznice urodzin: Marii Konopnickiej (175.), Marii Skłodowskiej-Curie (150.), Józefa Piłsudskiego (150.).
Inne rocznice doniosłych wydarzeń i wybitnych osób kształtujących kulturę i cywilizację europejską.
TERMINY: do 31 marca - wczesne nadsyłanie streszczeń, do 15 maja - wczesna rejestracja; do 31 maja - późne nadsyłanie streszczeń; do 15 czerwca - późna rejestracja; do 29 czerwca - zgłoszenie pełnych artykułów.
STRESZCZENIA spełniające wymagania techniczne (załącznik 1) i przyjęte przez Radę Programową będą opublikowane przed Konferencją/Sympozjum w serii Studium Vilnense A vol. 15 precursor.
REJESTRACJA uczestnictwo w Konferencji/Sympozjum zostanie potwierdzone po wniesieniu opłaty (załącznik 2) na pokrycie kosztów wynajęcia sal i sprzętu multimedialnego, telekomunikacji, serwowania kawy/herbaty itp. podczas spotkania/przyjęcia powitalnego i przerw, zakupu materiałów konferencyjnych, publikacji drukiem i online streszczeń oraz programu Konferencji/Sympozjum.
PRACE - Referaty zaprezentowane na Konferencji po recenzowaniu tekstu mogą być przyjęte do publikacji w tejże serii Studium Vilnense A. Jako wzorce artykułów można wziąć pliki z repozytorium PBN, np.:
 

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/764342 https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/762807
https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/764015 https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/805623

Artykuły zaprezentowane na Sympozjum po recenzowaniu mogą być opublikowane w Roczniku SNPL
(zob. www.snpl.lt). Jeden zarejestrowany uczestnik może zgłosić do druku jeden artykuł.
ZAKWATEROWANIE: Hotel „Domus Maria” dysponuje pokojami dla uczestników ICSQL’21 ze zniżką o 10%. O rezerwację prosimy zwracać się bezpośrednio do hotelu pod adresem info@domusmaria.com możliwie najszybciej, biorąc pod uwagę zwiększony napływ turystów w połowie lata.
JĘZYK prezentacji ustnych oraz język zgłoszonych do druku artykułów tradycyjnie jest do swobodnego wyboru przez autorów, natomiast streszczenia, plakaty i napisy na prezentacjach Power Point powinny być przygotowane w języku angielskim.
PRELIMINARZ ROZKŁADU:
29 czerwca, 15:00 - Domus Maria (Ausros vartą g. 12) - rejestracja, ekspozycja plakatów; 16:00 - Msza Św. (Kaplica Ostrobramska), 17:00 - sesja inauguracyjna, 18:00 - prezentacja plakatów, 18:30 - 19:30 - przyjęcie powitalne. 30 czerwca: sesje, 9:00-17:00. 1 lipca: sesje, 9:00-17:00; kolacja konferencyjna - 19:00. 2 lipca: sesja wyjazdowa (Pałac Balińskich-Śniadeckich w Jaszunach, 30 km od Wilna) 9:30-12:30.

 

 

Za Konferencję:
Romuald Brazis
Profesor Fizyki
Prezydent (Rektor)
Universitas Studiorum Polona Vilnensis
Za Sympozjum:
Henryk Malewski
Profesor Prawa
Prezes
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy

kontakt:
21icsq@uspv.lt
 

Załączniki:
Wzorzec streszczenia
Opłata rejestracyjna

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa