Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2018-04-16 2 


V Ogólnopolska Konferencjia Naukowo-Szkoleniowa
pod hasłem
Aktualne Zagrożenia Zdrowotne
16 kwietnia 2018 r.
Pałac Staszica przy ul. Nowy Świat 72/74 w Warszawie

Konferencję zorganizowano pod patronatem
Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Marka Posobkiewicza

Współorganizatorami konferencji są
Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego
Zakład Higieny Katedry Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 

10:00-11:00

Rejestracja uczestników

11:00-11:20

Otwarcie Konferencji. Wystąpienia zaproszonych gości

11:20-11:50

„Krztusiec, jako choroba powracająca” - dr hab. n. med. Aneta Nitsch - Osuch, Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11:50-12:00

Dyskusja

12:00-12:30

„Czy grożą nam epidemie wskutek nasilenia postaw antyszczepionkowych?” - dr n. med. Paweł Grzesiowski, Sekretarz Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych, Fundacja "Instytut Profilaktyki Zakażeń"

12:30-12:40

Dyskusja

12:40-13:10

Przerwa kawowa

13:10-13:40

„Sytuacja epidemiologiczna HCV w Polsce i kierunki działań prewencyjnych w świetle rezultatów Projektu KIK/35 "Zapobieganie zakażeniom HCV"” - prof. dr hab. n. med. Rafał Gierczyński - Kierownik Zakładu Bakteriologii w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH

13:40-13:50

Dyskusja

13:50-14:20

„Grypa – problem aktualny” - prof. dr hab. Lidia Brydak - Kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy

14:20-14:30

Dyskusja

14:30-15:00

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny
Zarejestrowani uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat z 3 punktami edukacyjnymi

O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona

 

Rejestracja uczestników za pośrednictwem poniższego formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


 

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:
prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
– Przewodniczący Komitetu Naukowego –  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
dr hab. n. med. Piotr Tyszko – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Profesor wizytujący w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej
dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch - Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
mgr Hanna Wolska – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
dr hab. n. med. Piotr Tyszko – Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Profesor wizytujący w Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej
dr n. biol. Aneta Klimberg – Skarbnik i Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego; Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
mgr Jakub Żbikowski – Dyrektor Administracyjno-Ekonomiczny Polskiego Towarzystwa Higienicznego
mgr Joanna Szafrańska – Sekretarka Biura Polskiego Towarzystwa Higienicznego
mgr Ewa Nowak-Wąsicka – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu

 

Adres Komitetu Organizacyjnego
Polskie Towarzystwo Higieniczne Zarząd Główny
00-324 Warszawa, ul. Karowa 31
tel. 22 826 63 20
e-mail: 
biuro@pth.pl

 

Patronat medialny
Kwartalnik „Problemy Higieny i Epidemiologii”
Kwartalnik „HYGEIA Public Health”
Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa