Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2019-11-21 "100 lat w służbie dla zdrowia. Zdrowie publiczne – wybrane aspekty" - Bydgoszcz 

Konferencja pn. „100 lat w służbie dla zdrowia. Zdrowie publiczne – wybrane aspekty" odbyła się 21 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Została zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia powstania służb sanitarnych w Polsce oraz 65-lecia powołania do życia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jej organizatorami byli: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Higieniczne oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Bydgoszczy. Konferencję poprowadziła redaktor TVP3 Bydgoszcz Małgorzata Rogatty.  Wśród licznie przybyłych gości obecni byli m.in.: Główny Inspektor Sanitarny prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz,  Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorz Hudzik, Dyrektor Biura Głównego Inspektora Sanitarnego Joanna Kalinowska-Morka, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar, Barbara Ptaszyńska reprezentująca Urząd Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Agnieszka Bańkowska reprezentująca Prezydenta  Miasta Bydgoszczy, poseł na Sejm RP Tomasz Latos, przedstawiciel Biura Poselskiego Ewy Kozaneckiej,  Starosta Bydgoski Wojciech Porzych, Wicestarosta Rypiński Piotr Czarnecki, Magdalena Jasińska reprezentująca Starostę Lipnowskiego,  Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy - prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy - prof. nadzw. dr Helena Czakowska, prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski oraz dr n. biol. Aneta Klimberg reprezentujący Polskie Towarzystwo Higieniczne Zarząd Główny, Przemysław Kluczyński reprezentujący Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni (Pomorski, Wielkopolski, Świętokrzyski), Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni oraz pracownicy PIS województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród przybyłych na uroczystość gości byli również obecni przedstawiciele służb mundurowych (KWPSP w Toruniu, KWP w Bydgoszczy, WOMP), podmiotów leczniczych oraz duchowieństwa.

Oficjalnego otwarcia konferencji jubileuszowej dokonał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak, na którego ręce złożone zostały liczne podziękowania za ogromny wkład PIS w ochronę zdrowia publicznego oraz gratulacje z okazji tak zacnego jubileuszu.

Podczas konferencji wręczone zostały dwie odznaki honorowe Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, które otrzymały: Ewa Błażejczyk z WSSE w Bydgoszczy oraz Dorota Kolanowska z PSSE w Lipnie.

Na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa Prezydent RP Andrzej Duda Postanowieniem z dnia 12.03.2019 r. odznaczył Złotymi (13) i Brązowymi (5) Medalami  18 pracowników PIS województwa kujawsko-pomorskiego. Medale zostały przyznane za wzorowe, wyjątkowo sumiennie wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Z okazji jubileuszu wręczono również statuetki i dyplomy uznania Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  Bydgoszczy. Statuetki i dyplomy będące wyrazem uznania i podziękowania otrzymało 47 pracowników PIS (16 statuetek, 31 dyplomów).

Obchody 100-lecia powstania służb sanitarnych w Polsce były również znakomitą okazją do uhonorowania przedstawicieli instytucji współpracujących z WSSE w Bydgoszczy. Statuetki okolicznościowe Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  Bydgoszczy, za szczególne zaangażowanie i współpracę na rzecz zdrowia publicznego otrzymali:

  • Główny Inspektor Sanitarny prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas,
  • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego dr n. biol. Aneta Klimberg,
  • Rektor Bydgoskiej Szkoły Wyższej prof. nadzw. dr Włodzimierz Majewski,Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prof. nadzw. dr Helena Czakowska.

Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili:

  • dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak - Rys historyczny służb sanitarnych
  • prof. dr. hab. med. Leszek Markuszewski - Higiena  dawniej  i dziś
  • prof. dr. hab. med. Waldemar Halota -  Choroby zakaźne w XXI wieku.

Podczas uroczystości została zorganizowana konferencja prasowa Głównego Inspektora Sanitarnego na okoliczność Światowego Dnia Rzucania Palenia (konferencja została zorganizowana w trzeci czwartek listopada, kiedy przypada ŚDRzP).

Spotkanie zakończył występ zespołu wokalnego Nowakowski/Wieńczek Duo.

W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób.

Konferencja objęta została również patronatem honorowym Głównego Inspektora Sanitarnego. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Radio Pik, natomiast  TVP3 Odział Bydgoszcz była opiekunem medialnym.

 

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa