Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2011-04-13 Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. szczepień ochronnych - Toruń 

W dniu 13 kwietnia 2011 r. w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa nt. szczepień ochronnych.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Pan Jerzy Kasprzak.

Konferencja została wspólnie zorganizowana przez Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Toruniu oraz  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Licznie zebranych gości powitała gospodyni konferencji – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu Pani Hanna Wolska.

Następnie w zastępstwie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy Pana Jerzego Kasprzaka, głos zabrał dr Mirosław Suwik.

Swoje wystąpienie poświęcił realizacji programu szczepień w województwie kujawsko – pomorskim.

W dalszej części spotkania zebrani wysłuchali niezwykle ciekawego wykładu Pana Doktora Pawła Grzesiowskiego, Dyrektora Instytutu Profilaktyki Zakażeń, Konsultanta w zakresie zakażeń szpitalnych - „Skuteczność i bezpieczeństwo szczepień ochronnych w świetle aktualnej wiedzy medycznej”.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zawodowo związanymi z higieną i ochroną zdrowia.

Bardzo cieszy, że tematyka konferencji zachęciła do przybycia rodziców, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci. Dało im to okazję do zweryfikowania swoich poglądów podczas gorącej dyskusji, która wywiązała się na zakończenie spotkania.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa