Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2012-05-08 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ŻYWIENIE A ZDROWIE 

             W dniu 24 kwietnia 2012 r. w Centrum Konferencyjnym „Biznes Park” w Toruniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem „Żywienie a zdrowie”.

             Konferencja została zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, przy współudziale Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Jerzy Kasprzak – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.

             Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz Przewodnicząca Oddziału Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

             Następnie w imieniu zaproszonych na konferencję gości głos zabrał dr Sławomir Badurek – wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu.

             W dalszej części spotkania  prezentację „Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku” przedstawiła mgr Bogumiła Drzycimska-Tatka z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

             Informację nt. realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę” zaprezentowała mgr Ewa Nowak-Wąsicka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu.

             Niezwykle interesujący wykład „Dieta DASH – a profilaktyka chorób układu krążenia. Nutrigenomika – a personalizacja zaleceń żywieniowych” – wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Nowicka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

             Konferencję zakończyły liczne pytania kierowane do wykładowców. Dyskusja pomiędzy uczestnikami potwierdziła, że konieczne jest wzmocnienie działań edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia, a szczególnie stosowania zasad prawidłowego żywienia. 

            Mająca charakter otwarty konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zgromadziła około 130 uczestników – m. in. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego, szkolnych koordynatorów programu „Trzymaj Formę” oraz grono pedagogiczne i młodzież ze Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu.


powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa