Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2012-06-06 Konferencja naukowo-szkoleniowa "Zdrowie publiczne-wybrane aspekty" 

 W dniu 17 maja 2012 r. w Bydgoszczy w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa p.t. „Zdrowie publiczne – wybrane aspekty”.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Główny Inspektor Sanitarny Pan Przemysław Biliński oraz Wojewoda Kujawsko - Pomorski Pani Ewa Mes.

Organizatorami konferencji byli: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, Zakład Higieny Katedra Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Oddział Toruńsko – Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu oraz Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

Licznie zebranych gości powitał gospodarz konferencji – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Pan Jerzy Kasprzak. Następnie głos zabrali: zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewicz, poseł Tomasz Latos, wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes oraz prof. Jerzy T. Marcinkowski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

W dalszej części spotkania byliśmy świadkami uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych: Prof. dr hab. Jerzy T. Marcinkowski otrzymał Złoty Krzyż Zasługi a Dr Aneta Klimberg – Srebrny Krzyż Zasługi za szeroką działalność na rzecz zdrowia publicznego. Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Posobkiewicz.

W trakcie konferencji wykłady wygłosili:

- prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Kierownik Katedry Medycyny Społecznej i Zakładu Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - „O Konieczności implementacji szwedzkiego modelu rehabilitacji narządu wzroku u osób ze zwyrodnieniem plamki żółtej” 

- prof. dr hab. Waldemar Halota – Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy – „Aspekty epidemiologiczne i kliniczne wirusowych zapaleń wątroby typu A i B”

- prof. Andrzej Zieliński  z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, Zakładu Epidemiologii - „Ognisko epidemiczne wywołane E. coli w Niemczech”

- dr n. med. Paweł Grzesiowski – Dyrektor Instytutu Profilaktyki Zakażeń - „Program szczepień ochronnych – nowe wyzwania”

- dr. n. med. Lech Grodzki – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego - „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, nowy model organizacji leczenia- bliżej zdrowia publicznego”

- mgr Bogumiła Drzycimska – Tatka – Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy - „Zespół metaboliczny – epidemia XXI wieku”

- mgr inż. Tomasz Kulesza – kierownik Oddziału Higieny Radiacyjnej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy - „Czy nowoczesna technika rentgenowska pozwala na lepszą ochronę pacjenta?”

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla ochrony zdrowia.

Była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zawodowo związanymi z higieną i ochroną zdrowia. Uczestniczyli w niej m.in. pracownicy inspekcji sanitarnej (wśród nich wielu państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych), przedstawiciele uczelni medycznych i towarzystw naukowych.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa