Strona główna
   Poczta 
   O Towarzystwie
- Misja
- Władze
- Poczet Prezesów
- Prezesi Honorowi PTH
- Kontakt
- Statut
- Kalendarium
- Sylwetki
- Pożegnania

   Deklaracja członkowska 
   Struktura i jednostki
- Główna Komisja Rewizyjna
- Oddziały
- Sekcje Główne
- Fundusz PTH

   Historia
- Historia PTH
- Wspomnienia

   Struktura i jednostki
- Zarząd Główny
- Prezydium ZG

   Wydawnictwa 
- Platforma redakcyjna

   Konferencje 
   Współpraca 
   Prozdrowotny styl życia
- Pojęcie zdrowia-filozofia wellnes
- Zdrowie człowieka i jego uwarunkowania
- Przeciwdziałanie konsumpcji substancji psychoaktywnych
- Jak zapobiegać przeciwdziałaniu starzenia się skóry?
- Aktywność fizyczna

   Galerie 
   Sztuka
- Teksty literackie
- Muzyka

 
 
Aktualności 

2012-10-22 Konferencja „Aktualne zagrożenia zdrowotne” 11.10.2012 r. - Warszawa, Pałac Staszica 

 W dniu 11 października 2012 r. w niezwykłym miejscu, jakim jest Pałac Staszica w Warszawie, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa p.t.: „Aktualne zagrożenia zdrowotne”. Honorowy patronat nad konferencją objął Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz.

Konferencja została zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Współorganizatorami byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Oddział Toruńsko-Włocławski Polskiego Towarzystwa Higienicznego.

Licznie zebranych uczestników powitała Pani Hanna Wolska Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Przewodnicząca Oddziału Toruńsko – Włocławskiego PTH i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu.

 W dalszej części spotkania wygłoszono następujące wykłady:

  • dr med. Iwona Paradowska – Stankiewicz - kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień w Zakładzie Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny „Zagrożenia zdrowia ze strony chorób zakaźnych w Polsce i na świecie”

  • prof. dr hab. Zofia Zwolska - kierownik Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie „Czy gruźlica stanowi zagrożenie dla współczesnego świata?”
  • prof. dr hab. Waldemar Halota - kierownik Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy „Wirusowe zapalenie wątroby typu C – niedoceniane zagrożenie”
  • dr n. med. Paweł Grzesiowski - Prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa „Zakażenia Clostridium difficile – zagrożenie dla szpitali i pacjentów poza szpitalem”
  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska - kierownik Zakładu Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Najlepszy model żywienia profilaktycznego, czyli dieta DASH”

Należy, podkreślić, że każdy z prezentowanych tematów wywoływał wśród zebranych burzliwą dyskusję. Zwrócono uwagę na pilną potrzebę wzmocnienia szeroko pojętej edukacji zdrowotnej w społeczeństwie i niedostateczną rolę w tym zakresie zarówno szkół, samorządów terytorialnych, jak i mediów.

Podsumowując konferencję Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego – Pani Hanna Wolska powiedziała, że zaproponuje na najbliższym zebraniu Prezydium Zarządu Głównego PTH wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Petycja ma wskazywać na konieczność i potrzebę promocji zdrowia poprzez edukację zdrowotną w systemie kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, przede wszystkim ze względu na zakres przedstawionych przez wykładowców tematów, niezmiernie ważnych dla ochrony zdrowia.

Uczestniczyli w niej członkowie Polskiego Towarzystwa Higienicznego, pracownicy inspekcji sanitarnej (wśród nich wielu państwowych wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych), przedstawiciele samorządów terytorialnych, przedstawiciele uczelni medycznych i towarzystw naukowych.

powrót
 
 
 

Copyright © 2014 Polskie Towarzystwo Higieniczne ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa